Overige meetinstrumenten

Veiligheidstester voor draadgewonden producten

Het uitvoeren van een veiligheidstest op bijvoorbeeld een driefase-transformator of een elektromotor is nogal bewerkelijk. Naast de standaard testen zoals een AC- of DC-hoogspanningstest en de test van de isolatieweerstand, wil men in zo'n geval ook testen of er geen kortsluiting is in de windingen, en tevens een accurate draadweerstand meten. Chroma integreert de bovenstaande testen in één unit: de 19036 Wound Component EST Analyzer.

De Chroma 19036 biedt een hoogspanningstest van 5 kVAC en 6 kVDC . De isolatieweerstand kan worden gemeten worden met een maximale testspanning van 6 kV. Om de isolatie tussen de verschillende windingen te meten, wordt gebruik gemaakt van een impulstest met een maximale spanning van 6 kV. Daarnaast heeft de 19036 nog de mogelijkheid van een vierdraads DC-weerstandstest. Dankzij de tien kanalen van deze veiligheidstester kunnen alle testen snel en eenvoudig na elkaar worden uitgevoerd. Het aantal kanalen kan eventueel met extra scanners nog worden uitgebreid tot maximaal veertig. Hiermee is deze tester uitermate geschikt voor het uitvoeren van kwaliteits- en veiligheidstesten op gewikkelde componenten zoals motoren, transformatoren en magneetkleppen.

Meer nieuws van TT&MS
Meer nieuws over overige meetinstrumenten
Voorgestelde leveranciers in overige meetinstrumenten

Uitgelicht nieuws