e-totaal is een onafhankelijke informatiebron voor functionarissen die in hun beroepsuitoefening te maken hebben met producten en diensten op het gebied van elektronica, elektrotechniek, engineering, energietechniek en industriële automatisering.

e-totaal is een magazine, website, nieuwsbrief en e-zine, voor en door technici. Heeft u op- en aanmerkingen dan horen wij dat graag van u. U kunt dan contact opnemen met de uitgever.

Uitgever
Martin de Boer
e-mail: m.deboer@etotaal.nl
tel: 0570 65 75 72

Redactie
Ewout de Ruiter (Hoofdredactie)
Eric Bogers
Rob Hulsebos
Ingrid Hoek
e-mail redactie: redactie@etotaal.nl

Vaste medewerkers en columnisten
Dhr. P. Petersen
Dhr. J.W. Veltman
Dhr Mr. Hub Dohmen

Advertenties
Martin de Boer
e-mail: m.deboer@etotaal.nl
tel: 0570 65 75 72
mobiel: 06 51 83 79 44

adreswijzigingen
Stuur uw adreswijzigingen aan:
administratie@etotaal.nl

e-totaal is een uitgave van:
NHU media
Postbus 2175
7420 AD Deventer
Arnsbergstraat 2
7418 EZ Deventer

tel.: 0570 – 65 75 72
email: info@etotaal.nl

© Copyright 2024
Niets uit de verschillende mediavormen van e-totaal mag op enigerlei wijze worden overgenomen zonder de nadrukkelijke, schriftelijke toestemming, van de uitgever. Uitgezonderd het delen van onze artikelen via social media. Dit mag zonder toestemming van de uitgever.
Onze media zijn zorgvuldig en naar beste weten samengesteld. Uitgever en auteurs kunnen echter niet instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. Zij aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, als gevolg van handelingen of beslissingen die op deze informatie zijn gebaseerd.