Veiligheidsbesturingen en componenten

Veiligheidsbesturing

Van het ProSafe-RS Safety Instrumented System (SIS) heeft Yokogawa een uitgebreide versie uitgebracht. De versie R2.03.00 omvat een CPU-module die 3,5...4 keer sneller is dan de module in de vorige versie en een toegevoegde digitale uitgangsmodule leent zich voor apparatuur met hogere spanningen.

Het systeem voldoet aan de meest recente gebruikerseisen ten aanzien van veiligheidinstrumentatie, draagt bij aan een verbetering van de efficiency en garandeert operationele veiligheid. Binnen de energie- en grondstoffenindustrie (olie, gas, petrochemie) alsook in de ijzer- en staalindustrie, wordt een steeds grotere nadruk gelegd op de operationele veiligheid van safety instrumented systems. Deze trend wordt ingegeven door strengere eisen ten aanzien van arbeidsomstandigheden, milieuvriendelijkheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid. Daarnaast verlangt de sterke groei van de omvang van fabrieken een steeds verdere verbetering van de beschikbaarheid. Datzelfde geldt voor hogere productiesnelheden, grotere capaciteiten en onderhoudsefficiency.
De ontwikkeling van dit uitgebreide systeem met snelle CPU-module en een krachtige online onderhoudsfunctie sluit hierop aan. Het aantal I/O/punten is verhoogd tot 1.500, een stijging met bijna 50% terwijl de applicatiecapaciteit eveneens met 50% is gestegen. Deze uitbreidingen maken het systeem bij uitstek geschikt voor grootschalige fabrieken. Met de digitale uitgangsmodule is koppeling aan veldapparatuur op een gelijkspanning van 48 V mogelijk, zoals kleppen. Voeding via een relais is daarmee overbodig geworden, waardoor een eenvoudigere en goedkopere systeemconfiguratie ontstaat die bovendien gemakkelijk is te onderhouden. Tenslotte is een functie beschikbaar waarmee I/O-modulen kunnen worden toegevoegd zonder de I/O van/naar andere aangesloten instrumenten te verstoren. Bovendien kan de scanfrequentie nu online worden aangepast. Hierdoor wordt het stilleggen van productie-eenheden voor het opnieuw configureren van het SIS overbodig, hetgeen de productiviteit verder verbeterd.
In tegenstelling tot conventionele veiligheids-instrumentatiesystemen en DCS-systemen, die verschillende functies vervullen en als zodanig ook afzonderlijk werken, kan dit systeem volledig worden geïntegreerd met het CENTUM-systeem. Een onafhankelijke certificeringsinstantie heeft ProSafe-RS gecertificeerd conform de internationale veiligheidstandaard IEC 61508 en goedgekeurd voor gebruik in SIL3-applicaties. Wereldwijd is het systeem in meer dan 500 projecten geïnstalleerd.

direct contact leverancier: 
info@nl.yokogawa.com

Meer nieuws van Yokogawa Europe Solutions BV
Meer nieuws over veiligheidsbesturingen en componenten
Voorgestelde leveranciers in veiligheidsbesturingen en componenten

Uitgelicht nieuws