Onderzoek, ontwikkeling en innovatie

Waarschuwingssysteem voor zonne-uitbarstingen

Uitbarstingen op de zon vinden regelmatig plaats en veroorzaken over het algemeen weinig moeilijkheden, wanneer ze klein zijn. Grote uitbarstingen echter kunnen radarsystemen, GPS-ontvangers en radioverbindingen flink verstoren. Dit heeft in het verleden al serieuze gevolgen gehad voor vliegverkeer.

Zowel het Ministerie van Defensie als het KNMI willen militaire en civiele gebruikers van antennesystemen kunnen waarschuwen voor deze grotere, mogelijk verblindende uitbarstingen. DISTURB (Disturbance detection by Intelligent Solar radio Telescope or (Un)perturbed Radiofrequency Bands) is een zonne-radiotelescoop die zonne-uitbarstingen tot in groot detail waarneemt in werkelijke tijd en is daarom in staat om snel alarm te slaan bij radioverstoringen door deze uitbarstingen. De eerste fase van het project, geleid door S[&]T, ging op 30 januari 2019 van start. Daarin is gewerkt aan het ontwerp van de zonne-radiotelescoop. De volgende fase zal de bouw van een werkend prototype van de zonne-radiotelescoop zijn. ASTRON en S[&]T zullen in deze fase samenwerken, waarbij ASTRON de leiding neemt, gezien de ervaring die het instituut heeft met het bouwen van high-performance radiotelescopen. Momenteel bestaan er geen vergelijkbare instrumenten die zonne-uitbarstingen in werkelijke tijd in zoveel detail als DISTURB meten. De gegevens die de zonne-telescoop over zonne-uitbarstingen verzamelt, zullen vrij toegankelijk zijn.

Meer nieuws van ASTRON
Meer nieuws over Onderzoek, ontwikkeling en innovatie