Installatie- en schakelmateriaal

Vermogensschakelaar voor hoogspanning

Een vermogensschakelaar is een van de meest kritische componenten in een AIS-schakelomgeving (AIS = air insulated switchgear). Betrouwbaarheid is cruciaal omdat het product moet werken onder alle omstandigheden.

Zo’n schakelaar kan jarenlang of zelfs tientallen jaren een sluimerend bestaan leiden totdat deze met een klap wordt geactiveerd. In gesloten toestand moet de vermogensschakelaar zich gedragen als een ideale geleider zonder weerstand, en in geopende toestand moet het een perfecte isolator zijn die niets geleidt. Als na het activeren de contacten worden gescheiden, moet de onderbreker zich onmiddellijk verplaatsen om eventuele lichtbogen te doven en om schade aan de achterliggende lijncomponenten te voorkomen. Eenmaal geactiveerd zal dit proces normaliter binnen 20 tot 30 milliseconden plaatsvinden, inclusief de snelle verplaatsing van de mechanische massa’s van 20 tot 30 kg. De Zwitserse Pfiffner Group, gespecialiseerd in transmissie- en distributiecomponenten, heeft een nieuw lucht-geïsoleerd schakelsysteem aangekondigd, bedoeld als hoogspannings-vermogensschakelaar voor onderstations met een SF6-vrij en F-gas vrij isolatiemedium. Zwavelhexafluoride (SF6) is een door de mens gemaakt gas dat in de eerste plaats wordt gebruikt als een elektrische isolator en lichtboogonderdrukker. Alhoewel het bijzonder effectief voor vermogensschakelaars kan worden ingezet, is het van nature ook een van de meest schadelijke broeikasgassen. De oplossing van Pfiffner maakt gebruik van een eco-compatibel gas dat volledig afrekent met het gebruik van SF6 en F-gassen.

Meer nieuws van Batenburg Techniek N.V.
Meer nieuws over installatie- en schakelmateriaal

Uitgelicht