Besturingstechniek

Vereenvoudigde besturing

Bij het integreren van perifere componenten in een besturingssysteem moet rekening worden gehouden met de randvoorwaarden, ofwel de beperkende factoren van de toegepaste veldbussen. Als het om aandrijvingen gaat, dient bovendien rekening te worden gehouden met het besturingsprofiel en het gedrag van de motoren onder de verschillende bedrijfstoestanden.

Vindt dit plaats in de eigenlijke besturing, dan is het verwisselen van externe componenten altijd gekoppeld aan een modificatie van de toepassing. Met een consequent doorgevoerd lagenmodel gaat Bachmann electronic bij het scheiden van de besturingslogica van de veldbuskoppeling een beslissende stap verder. Om bij het vervangen van het aandrijfsysteem de toepassing zoveel mogelijk ongemoeid te laten, definieert de norm IEC 61800-7 een generieke interface voor veldbusaandrijvingen. Niettemin beschrijft de norm nog steeds vier verschillende profielen. Met een consequent doorgevoerd lagenmodel lost Bachmann ook dit manco op. Uitgaand van het lagenmodel van het unified-fielbus-concept en de zogenaamde middleware van de aandrijving kan de gebruiker zijn toepassing nu zonder kennis van de toegepaste hardware samenstellen. De in de DeviceManager van het SolutionCenter (een alles-in-één engineeringhulpmiddel) geïntegreerde inbedrijfnamehulpmiddel maakt het tevens mogelijk om met een simulatieaandrijving de toepassing te testen, nog voordat de installatie is gebouwd. Bij de latere inbedrijfname hoeft in de besturingsconfiguratie alleen het stuurprogramma (de driver) van de simulatieaandrijving door het stuurprogramma van de daadwerkelijk toegepaste aandrijving te worden vervangen. Ook bij een latere vervanging van de aandrijving of bij een wisseling van fabrikant blijft de besturingstoepassing altijd gelijk. Alleen de stuurprogramma’s in de besturingsconfiguratie dienen te worden vervangen.

beurs elektrotechniek 2009, standnummer: 12.A078

Meer nieuws van Bachmann Electronic Benelux
Meer nieuws over besturingstechniek
Voorgestelde leveranciers in besturingstechniek

Uitgelicht nieuws