Veiligheidsbesturingen en componenten

Noodstop op maat voor de Smart Factory

Met PITestop active introduceert Pilz een serie noodstopknoppen die elektrisch geactiveerd kunnen worden. De normen ISO 13850 en IEC 60204 zijn herzien: door middel van verlichting kan nu bij een noodstop tussen actief en inactief worden geschakeld.

Dit principe wordt door de PITestop-noodstopknoppen toegepast die elektrisch kunnen worden geactiveerd: ze geven door middel van verlichting aan of ze actief zijn of niet. Daarmee is PITestop active de juiste oplossing voor modulaire installaties en machineparken. Het machinepark kan zodoende flexibeler worden ingericht. Bovendien kunnen inactieve machineonderdelen, bijvoorbeeld in een aaneengeschakelde machine, nu eenvoudiger volledig worden uitgeschakeld en kan het energieverbruik op die manier worden verlaagd.

Meer nieuws van Pilz
Meer nieuws over veiligheidsbesturingen en componenten
Voorgestelde leveranciers in veiligheidsbesturingen en componenten

Uitgelicht nieuws