Installatie- en schakelmateriaal

Middenspanningsverdeler zonder fluor

De schakelinstallatie 8DJH 24 van Siemens is een middenspanningsverdeler voor netspanningen tot 24 kilovolt, die volledig vrij is van gefluoreerde gassen. Deze middenspanningsschakelinstallatie voor secundaire elektrische distributie heeft dezelfde compacte afmetingen als de variant met zwavelhexafluoride (SF6), maar gebruikt het klimaatneutrale isolatiemedium 'Clean Air', dat uitsluitend bestaat uit natuurlijke componenten uit de omgevingslucht.

De kern van de eenheid is een lastschakelaar met drie standen en een vacuümbuis in het hulptraject (blauwe schakelaar). Deze nieuwe technologische ontwikkeling van Siemens maakt het gebruik van SF6 als isolatiemedium en het gebruik van gasmengsels op basis van fluor (F-gassen) overbodig. Siemens ontwikkelde de nieuwe middenspanningsverdeler voor gebruik in openbare en industriële elektriciteitsnetten op secundair distributieniveau. Tot de toepassingsgebieden behoren secundaire, overdracht- en schakelstations van energieleveranciers, evenals industriële en infrastructuurvoorzieningen. Met de nieuwe ontwikkeling maakt Siemens milieuvriendelijke en toekomstbestendige energiedistributie beschikbaar voor een bredere markt. Lastschakelaars op het secundaire distributieniveau met netspanningen tot 24 kV vertegenwoordigen ongeveer 80 procent van alle installaties in Europa. Tegelijkertijd leidt de trend naar gedistribueerde energiesystemen tot een grotere behoefte aan geoptimaliseerde regeling, bewaking en gebruik van distributienetten.

Meer nieuws van Siemens Nederland
Meer nieuws over installatie- en schakelmateriaal
Voorgestelde leveranciers in installatie- en schakelmateriaal

Uitgelicht nieuws