Besturingstechniek

Kunstmatige intelligentie

De TwinCAT Soft-PLC van Beckhoff zal steeds meer gaan werken als het menselijk brein. Vision kan worden vergeleken met het menselijk gezichtsvermogen. Robotica is te vergelijken met de ledematen van het menselijk lichaam.

Vanuit de hersenen wordt er ‘bestuurd’ en worden beslissingen genomen aan de hand van wat de ogen zien en de positie waar de ledematen zich op dat moment bevinden. Voor de Soft-PLC geldt hetzelfde. Deze dient de beelden van de visioncamera te verwerken, te weten waar bijvoorbeeld een product zich bevindt zodat bijvoorbeeld een tripod aan de hand van deze gegevens in beweging kan worden gezet. Met kunstmatige intelligentie wordt het dan bovendien mogelijk dat de Soft-PLC vooruit denkt en zelflerend is. Met de huidige PC-technologie is het mogelijk om de vergelijking met het menselijk brein verder door te trekken. De menselijke hersenen hebben verschillende gebieden, die elk eigen functies vervullen of nauw met elkaar samenwerken. De huidige PC-processoren beschikken reeds over 2 of 4 kernen. Het aantal kernen zal in de toekomst nog verder toenemen. Dit maakt het mogelijk om elke kern een eigen taak uit te laten voeren. De moderne PLC-software maakt het mogelijk om elke functie of elk functieblok aan een afzonderlijke kern toe te wijzen. Zo kan het visiongedeelte via de ene kern en het motiongedeelte via een tweede kern worden uitgevoerd, de I/O-aansturing zou via een derde kern kunnen lopen en voor de visualisatie of database software zou een vierde kern kunnen worden gebruikt. Dit maakt de mogelijkheden van een Soft-PLC besturing bijna onbegrensd. Een robot die zelf zijn beslissingen neemt en leert van zijn eigen fouten behoort in de nabije toekomst dan ook zeker tot de mogelijkheden met deze techniek.

Beckhoff/IAL
(023) 518 5140
www.beckhoff.nl

direct contact leverancier:
jstut@beckhoff.nl

Meer nieuws van Beckhoff Automation BV
Meer nieuws over besturingstechniek
Voorgestelde leveranciers in besturingstechniek

Uitgelicht nieuws