Netkwaliteitbewaking/energiemeters

Energy monitoring voor preventief onderhoud

De E121 uit de S-DIAS serie van Sigmatek is ontworpen voor voorspellend onderhoud en kostenbewaking. De compacte DIN rail-module wordt gebruikt om energie, vermogen en fasehoek efficiënt te meten en direct op de machine vast te leggen.

Met de EE 121 kunnen de spanningen van de drie ingangsfasen (L1, L2 en L3) worden gemeten. Daarnaast worden er ook maximaal 12 stromen geregistreerd die aan elke fase kunnen worden toegewezen. Naast stroom- en spanningssequenties kan de EE 121 worden gebruikt om de fasepositie en frequentie te meten. Het berekent Ueff en Ieff voor elk kanaal, evenals het energieverbruik sinds de eerste activering. De module kan ook stroomonderbrekingen of een fasedaling detecteren en registreert het nuldoorgangspunt voor de applicatie. Hoofd-vermogenssynchronisatie is ook mogelijk met de EE 121. Voor de nuldoorgangspunten is een tijdstempelfunctie voorzien. Daarmee kan bij het gebruik van verschillende energie-opnamemodules de tijdsverschuiving van de nuldoorgangspunten van twee hoofdspanningen worden bepaald.

Dit artikel heeft betrekking op het volgende thema
Meer nieuws van SigmaControl
Meer nieuws over netkwaliteitbewaking/energiemeters

Uitgelicht nieuws