Veiligheidsbesturingen en componenten

Dedicated veiligheidssysteem

Met Simatic SIS compact heeft Siemens een nieuw stand-alone en flexibel SIS-systeem (Safety Instrumented System) ontwikkeld voor toepassing in kritische omgevingen binnen de procesindustrie.

De combinatie van hard- en softwarecomponenten resulteert in veiligheidsfuncties die gebaseerd zijn op beproefde automatiseringstechniek. Met Simatic SIS compact is een eenvoudig ontwerp mogelijk van dedicated veiligheidssystemen voor de bewaking van potentieel gevaarlijke processen in de procesindustrie en ter bescherming van mens, milieu en installatie. Wanneer een ontoelaatbare bedrijfstoestand ontstaat, zoals een te hoge druk of temperatuur, grijpt het SIS-systeem automatisch in door zelfstandig te corrigeren of de operator te waarschuwen. Dit minimaliseert het risico van potentieel gevaarlijke toestanden. Veiligheidstoepassingen zoals BMS (Burner Management Systems), ESD (Emergency Shutdown Systems), F&G (Fire & Gas) en HIPPS (High Integrity Pressure Protection Systems) kunnen eenvoudig en veilig met Simatic SIS compact worden gerealiseerd. Als basis-hardware dient een CPU 410SIS controller. Het softwarepakket maakt gebruik van SIMATIC S7 F-systems en zorgt ervoor dat veiligheidsgeoriënteerde, fouttolerante en standaard programma’s één en dezelfde CPU kunnen gebruiken.

Meer nieuws van Siemens Nederland
Meer nieuws over veiligheidsbesturingen en componenten
Voorgestelde leveranciers in veiligheidsbesturingen en componenten

Uitgelicht nieuws