Analysatoren/kalibratoren

Power analyzer

Voor metingen op locatie maar ook voor integratie in testopstellingen introduceert Dewetron een compacte, draagbare en krachtige power analyzer.

De TRIONet-PA bezit vier HDR-spanningsingangen (High Dynamic Range) van 2000 V en vier uitwisselbare ingangen voor directe stroommeting, zero-flux sensoren, Rogowski -spoelen of andere stroomsensoren met spanningsuitgang. Waar andere power analyzers slechts nauwkeurig zijn in het 50/60Hz-gebied, heeft de TRIONet-PA, met een standaard bemonsteringssnelheid van 1 MS/sec per kanaal bij een resolutie van 24 bit, een hoge nauwkeurigheid over een groot bereik (van DC tot 1500 Hz fundamenteel met een analoge bandbreedte van 300 kHz). Waar standaard vermogensmeters alleen de berekende waarden opslaan, maakt de OXYGEN-software het ook mogelijk om alle signalen als ruwe data op te slaan voor een nauwkeurige analyse achteraf. Dat is interessant bij inrush-verschijnselen en storingen.

Meer nieuws van Dewetron Benelux BV
Meer nieuws over analysatoren/kalibratoren
Voorgestelde leveranciers in analysatoren/kalibratoren

Uitgelicht nieuws