Overige opnemers/sensoren

Combinatiesensor

Luchtverontreiniging binnenshuis veroorzaakt onder andere hoofdpijn en duizeligheid en kan ook in verband worden gebracht met chronische aandoeningen aan de luchtwegen. Daarom is een goede binnenluchtkwaliteit met behulp van ventilatie of luchtbehandelingsapparatuur essentieel voor de kwaliteit van de leefomgeving.

Om te weten wanneer gesloten ruimten moeten worden geventileerd of gezuiverd, is het belangrijk inzicht te hebben in de actuele luchtkwaliteit binnenshuis. Met de SEN5x omgevingssensor-node maakt Sensirion een nauwkeurige bewaking van het niveau van veel voorkomende verontreinigingen in de lucht mogelijk. De SEN54 is een alles-in-één sensor die fijnstofdeeltjes, vluchtige organische stoffen (VOC’s) alsmede luchtvochtigheid en temperatuur meet. Omdat de sensor communiceert via een I2 C-bus, kan hij eenvoudig worden geïntegreerd in vrijwel elke applicatie.

Meer nieuws van BMF System Parts
Meer nieuws over overige opnemers/sensoren
Voorgestelde leveranciers in overige opnemers/sensoren

Uitgelicht