Bedrijven

Handel en samenwerking

Onderzoek, ontwikkeling en innovatie

Universiteit Twente en Thales slaan handen verder ineen

De Universiteit Twente en de Thales Group zijn een nieuwe samenwerkingsvorm met elkaar aangegaan. Geert Dewulf, Chief Development Officer van de UT, en Lukas Roffel (CTO Thales Nederland) zetten hun handtekening onder deze meerjarige samenwerkingsovereenkomst, die zich onder andere richt op AI en cybersecurity.

De UT en Thales werken al jaren intensief samen. Daarbij gaat het om tijdelijke (internationale) onderzoeksprojecten en structurele meerjarige samenwerking.

Een goed voorbeeld daarvan is T-Xchange, een samenwerkingsproject op het gebied van game-based learning voor professionals. De UT en Thales investeerden tien jaar lang in een sterke, technologische positie op het gebied van serious gaming.

Het is nu tijd voor de volgende stap. De vraag van Thales veranderde en de UT speelt daarop in, geheel passend bij de nieuwe UT-strategie Shaping2030. “Thales zocht naar een vorm waarbij op eenvoudige wijze ook andere onderwerpen konden worden ondergebracht die over meerdere disciplines gaan”, aldus Geert Dewulf. “Het gaat daarbij om onderwerpen die door beide organisaties als strategisch worden gezien en de samenwerking meerwaarde bieden.”

AI en cybersecurity
Voorbeelden daarvan zijn Artificial Intelligence (AI) en cybersecurity. “De relevantie van deze onderwerpen is alleen maar sterker geworden door de Coronacrisis”, zegt Dewulf. “We gaan onze krachten meer bundelen. Dit doen we door meer samen op te trekken in nationale en internationale AI agenda’s.”
Een ander belangrijk onderdeel van de samenwerking is het ‘Brain Computer Interfaces Fieldlab’, dat tussen de Thales en het BMS Lab van de UT is ontwikkeld.

Meer specifieke projecten
Dewulf: “In het huidige contract zijn nu generieke zaken geregeld die betrekking hebben op de governance en hoe we omgaan met intellectueel eigendom. Deze hernieuwde overeenkomst geeft ruimte om specifieke programma’s en projecten te definiëren gericht op gemeenschappelijk kennis en technologische ontwikkelingen. Hierdoor kunnen projecten sneller en gericht worden uitgevoerd en kunnen we gezamenlijk onderzoeksvoorstellen ontwikkelen die in aanmerking komen voor nationale en internationale financiering. Thales is een belangrijke partner voor alle UT-faculteiten.”

Meer nieuws over Bedrijven
Meer nieuws over Handel en samenwerking
Meer nieuws over Onderzoek, ontwikkeling en innovatie