Wet- en regelgeving

Aanpassing norm voor meterruimten

De meterruimte is het hart van de woning waar alle nutsvoorzieningen samen komen en van daaruit hun weg in huis verder vervolgen. Door ontwikkelingen op het gebied van onder andere de energietransitie en toenemend gebruik van domotica in huis, veranderen de eisen voor de meterruimte in woningen.

Er wordt steeds meer in de meterruimte aangesloten, denk aan zonnepanelen en laadpalen voor elektrische auto’s. Daarnaast zijn bewoners zich vaak onvoldoende bewust van de risico’s van spullen die niet in de meterruimte thuishoren. Duidelijke afspraken tussen alle betrokken partijen over het toekomstige gebruik van de meterruimte zijn belangrijker dan ooit. De NEN-commissie ‘Meterruimten’ bewaakt de veiligheid (bereikbaarheid, toegankelijkheid, risico op brand en warmteontwikkeling minimaliseren) en leveringsbetrouwbaarheid van nutsvoorzieningen aan woningeigenaren. Daarnaast kijkt de NEN-commissie naar een efficiënte benutting van de meterruimte. In de komende jaren zal NEN 2768 ‘Meterruimten en bijbehorende bouwkundige voorzieningen in woningen’ op verschillende onderdelen worden aangepast. De eerste set wijzigingen betreft onder andere de verruiming van de afstand van de meterruimte tot de hoofdtoegangsdeur. De norm specificeert de eisen voor de minimale binnen afmetingen en de indeling van de meterruimte in een woning bestemd voor aansluitingen op netwerken van nutsvoorzieningen. De maximale afstand van de meterruimte tot aan de hoofdtoegangsdeur wordt verruimd naar 4,5 meter (dit was 3 meter). Daarmee kan de indeling van de vloerplannen van, met name compacte, woningen worden geoptimaliseerd. Brandweer Nederland heeft hiermee ingestemd. Er is een nieuwe term ‘hoofdtoegangsdeur’ geïntroduceerd om bij woningen met verschillende toegangsdeuren (voordeur, achterdeur, garagedeur) te specificeren bij welke deur de meterruimte moet komen. Dit bleek in de praktijk onduidelijk. De termen voor ‘hoogbouw’ en ‘laagbouw’ zijn gewijzigd in ‘eengezinswoning’ en ‘meergezinswoning’ en de bijbehorende definities zijn overgenomen van het CBS.

Meer nieuws van NEN Nederlands Normalisatie-instituut
Meer nieuws over Wet- en regelgeving

Columns / Opinie

Ewout de Ruiter 18 mei 2023

Kernenergie?

Er is nog steeds geen echt goede oplossing voor het afval en er staan her en der in de wereld defecte centrales waar we ook geen kant mee uit kunnen.
Paul Petersen 11 mei 2023

Netcongestie

De individuele verhalen (dat iemand niet aangesloten kan worden) en de diverse media (die moord en brand schreeuwen) geven je het idee van een afgrond waar we op afrijden.
Meer columns & opinie