Netkwaliteitbewaking/energiemeters

Netkwaliteits-analyzer meet supraharmonischen

De PQA 8000H van NEO gaat verder dan de klassieke EN-50160 netkwaliteits-analyzer. Hernieuwbare energiebronnen zoals windmolens en zonneparken produceren vaak hoogfrequente storingen, net zoals frequentieregelaars voor motoren en laadsystemen voor elektrische auto’s. Het opsporen van problemen in het net is hierdoor complexer dan ooit.

Het analyseren van deze supraharmonische effecten vraagt om een netkwaliteits-analyzer waarvan het frequentiebereik tot 500 kHz loopt. Klassieke analyzers leveren problemen op vanwege de beperkte bandbreedte. De NEO PQA 8000 H is een compacte draagbare meter met multitouch-display en 4 uur accu-gebruiksduur. Hij voldoet aan netkwaliteits-standaarden en grid-codes. De nauwkeurigheid is conform klasse A++ dankzij geavanceerde isolatieversterkers met 24-bit resolutie. Om elk elektrisch gevaar uit te sluiten, zijn de hoogspanningsingangen van de PQA 8000 (CAT IV 600 V) geïsoleerd tot 6 kVp met behoud van hoge precisie (0,05%) en snelle bemonstering (tot 1 MS/s). Het systeem beschikt over vier ingangen voor spanning en afhankelijk van de uitvoering 4, 6 of 8 stroomingangen.

Beurs WoTS 2022, World of Electronics , stand 9B020

Dit artikel heeft betrekking op de volgende thema's
Meer nieuws van Dewetron Benelux BV
Meer nieuws over netkwaliteitbewaking/energiemeters

Uitgelicht nieuws