Netkwaliteitbewaking/energiemeters

Gecertificeerde netstroomanalyse

Energienetten zorgen ervoor dat de verbruikers continu van elektrische energie kunnen worden voorzien. De eisen voor de hoeveelheid, beschikbaarheid en kwaliteit van de energie variëren per verbruiker en zijn daarom contractueel overeengekomen tussen verbruiker en leverancier. Op deze manier kan een probleemloze werking van de installaties van de klant worden gegarandeerd zonder dat andere energieverbruikers op hetzelfde netwerk daar onnodig last van hebben.

Wat de kwaliteit van energienetten betreft, zorgen externe invloeden echter in toenemende mate voor problemen. Dit is niet in de laatste plaats het gevolg van het gedrag van de verbruiker bij de conversie van AC naar DC, wat energieplanning steeds ingewikkelder maakt. Maar ook het groeiende aantal decentrale voedingspunten, zoals PV-systemen, vergroten de problemen van de leverancier en maken het zo moeilijker voor hen om hun contractuele verplichtingen na te komen. Twee typen metingen kunnen nuttig zijn bij de beoordeling van de energiekwaliteit. Enerzijds wordt een permanente meetprocedure toegepast ter ondersteuning van de 24/7-werking. Deze meting moet het systeem ononderbroken bewaken en voortdurend relevante informatie aan de gebruiker doorgeven. Anderzijds wordt de zogenaamde mobiele meetmethode gebruikt om door middel van meetcampagnes een actueel beeld te krijgen van het energienet op locatie, in geval van een storing of tijdens periodieke controles. Voor deze toepassing brengt Camille Bauer Metrawatt AG nu de gecertificeerde LINAX PQ5000 Mobile op de markt. Deze netkwaliteitsmeter is gebaseerd op de technische specificaties van de PQ3000- en PQ5000-familie voor de monitoring van de kwaliteit van de energievoorziening. De mobiele meetoplossing kan worden gebruikt om de bedrijfsrelevante aspecten van de energievoorziening te controleren. Met behulp van het onlangs geïntroduceerde, innovatieve PQ-EASY Report kunnen statistische rapportages over de energiekwaliteit rechtstreeks vanuit het meetapparaat via een webbrowser worden gegenereerd. Met de metrologische certificering van de LINAX PQ5000 Mobile houdt Camille Bauer Metrawatt AG vast aan het principe om niet alleen de nauwkeurigheid van het instrument weer te geven op het datablad, maar om dit tevens op het hoogste niveau metrologisch te hebben gecertificeerd. Dit garandeert dat alle standaard gerelateerde data correct en verifieerbaar zijn en stelt gebruikers in staat om te bepalen welke corrigerende acties moeten worden ondernomen.

Dit artikel heeft betrekking op het volgende thema
Meer nieuws van GMC-Instruments Nederland B.V.
Meer nieuws over netkwaliteitbewaking/energiemeters

Uitgelicht nieuws