Aandrijfsystemen/motion control

Eenassige besturing

Recent heeft Galil Motion Control de serie motioncontrollers uitgebreid met een 1-assige controller waarin een servoversterker van 800 W of een microstappenaandrijving van 6 A kan worden geïntegreerd.

De controllers kunnen worden aangestuurd via Ethernet of een seriële verbinding. De servoverversingstijd bedraagt 125 µs. Op de controller kunnen incrementele encoders worden aangesloten, naast absolute SSI-, BiSS- en analoge encoders. Ook is voorzien in digitale ingangen ten behoeve van eind- en referentieschakelaars. Ook zijn nog acht ingangen en vier uitgangen beschikbaar die allemaal optischzijn gescheiden. Met de software Galil Suite kunnen servosystemen in veel gevallen kunnen worden afgeregeld in het tijddomein. In bepaalde toepassingen, waarbij resonanties kunnen optreden, heeft het echter de voorkeur om af te regelen in het frequentiedomein. De frequentieanalysesoftware geeft de gebruiker de mogelijkheid om PID en filter te simuleren om zo het open-lus frequentiegedrag inzichtelijk te maken. Op basis van deze simulaties en metingen kunnen de voor de toepassing optimale controllerparameters worden bepaald.

Meer nieuws van Eltrex Motion
Meer nieuws over aandrijfsystemen/motion control
Voorgestelde leveranciers in aandrijfsystemen/motion control

Uitgelicht nieuws