Bedieningspanelen

Bedieningspaneel

De kracht van een web-HMI zit in de standaard aanwezige webserver. Met de toevoeging van Bluetooth aan alle controllers zet Saia een volgende innovatieve stap.

Een nadeel tot nu toe was de noodzaak om IP-adressen te moeten gebruiken, ook bij eenvoudige punt-naar-punt toepassingen. De koppeling aan PDA’s en GSM’s was alleen mogelijk met behulp van draadloze netwerkinfrastructuur. Alle Saia PCD webpanels van 3,5…10 inch en alle Bluetooth compatible apparaten met browser kunnen nu zonder IP- en netwerkstructuur één-op-één worden verbonden. Geniaal hierbij is dat de deur van de schakelkast als ‘transparante hindernis’ wordt gezien en gesloten kan blijven bij verbinding met Bluetooth.

Meer nieuws van Saia-Burgess Controls
Meer nieuws over bedieningspanelen
Voorgestelde leveranciers in bedieningspanelen

Uitgelicht nieuws