TechniShow en ESEF Maakindustrie worden verplaatst naar maart 2022

Technishow 2020 en ESEF Maakindustrie, die aanvankelijk van 1 tot en met 4 september 2020 bij Jaarbeurs plaats zouden vinden, worden verplaatst naar maart 2022. Eerder waren deze edities al verplaatst van maart 2020 naar september 2020.

Jaarbeurs Utrecht: ‘Door de coronacrisis is het een onzekere tijd voor bedrijven die zich in de maakindustrie begeven. De september 2020 editie van TechniShow en ESEF Maakindustrie is daarmee ook onder druk komen te staan. Veel exposanten en bezoekers hebben dan ook aangegeven dat zij het niet wenselijk vinden om TechniShow en ESEF Maakindustrie 2020 nog te laten plaatsvinden.’ 

‘Dit hebben wij hebben in zorgvuldig overleg met onze partner, branchevereniging FPT-VIMAG en stakeholders dit besluit genomen. Wij menen dat met een verplaatsing recht wordt gedaan aan de belangen van alle stakeholders en dat in 2022 onder betere omstandigheden een goede beurs kan worden georganiseerd’.