Economie / Financieel

Wet- en regelgeving

Technische bedrijven in gevaar door stikstofcrisis

Technische bedrijven in gevaar door stikstofcrisis – 32 procent van de beslissers denkt dat de stikstofcrisis het businessmodel van de organisatie in gevaar brengt, versus 23 procent van de technici. Deze laatste groep is daarnaast ook somber gestemd als het gaat over de toekomst.

Bijna de helft stelt dat de organisatie onvoldoende kundig personeel heeft om de stikstofcrisis het hoofd te bieden. Ook HR-verantwoordelijken delen deze zorgen. Deze cijfers komen uit de zevende editie van de TechBarometer van technisch opleider ROVC, die onderzoek deed onder ruim 1.000 HR-beslissers, 2.700 technici en 1.000 potentiële zij-instromers naar de stand van zaken in de technische branche. De druk op de branche is groot omdat de overheid wil dat de industrie de uitstoot vermindert met bijna de helft. In de technische sector zijn nu eenmaal een aantal grote uitstoters. Denk aan fabrieken die stikstof verbranden op hoge temperatuur, waardoor er schadelijke stikstofoxiden vrijkomen of aan de installatiesector die de stikstofverbinding ammoniak gebruikt als koudemiddel in warmtepompen. Op dit moment scherpen overheden de wet- en regelgeving rondom vergunningen aan om uitstoters voorschriften op te leggen en krijgt de opkoopregeling voor boeren steeds meer vorm. Het verplaatsen en op- of uitkopen van bedrijven lijkt in de industrie niet haalbaar en daarom moet de sector kijken naar innovatie als een van de weinige reële opties om te verduurzamen. ROVC vroeg dan ook hoe de branche denkt te kunnen verduurzamen als het gaat om stikstofuitstoot. Zowel HR-beslissers als technici zien in de elektrificatie een belangrijk deel van de oplossing. Ook het verduurzamen van installaties en het productieproces draagt bij, net als de monitoring van de stikstofuitstoot.

Meer nieuws van ROVC Technische Opleidingen
Meer nieuws over Economie / Financieel
Meer nieuws over Wet- en regelgeving