Opleidingen/Onderwijs

Skills4Life, een skills-ecosysteem voor een leven lang ontwikkeling en innovatie van de beroepspraktijk

Toenemende digitalisering en robotisering, krapte op de arbeidsmarkt en noodzakelijke verduurzaming zijn de opgaven waar de technieksector nu voor staat. Tegelijkertijd heeft het beroepsonderwijs (vo mbo, hbo en wo) een uitdaging om het onderwijs flexibeler in te richten en in te spelen op de behoefte van het werkveld. Met Skills4Life slaan het noordelijk beroepsonderwijs, bedrijfsleven en overheden de handen ineen om deze uitdagingen aan te gaan. In gezamenlijkheid worden 14 techniekcentra (door)ontwikkeld. Het resultaat is een skills-ecosysteem waarmee talentontwikkeling, Leven Lang Ontwikkelen en innovatie van de beroepspraktijk in de regio worden aangejaagd. Vanuit het Nationaal Groeifonds krijgt Skills4Life een bijdrage van bijna 8,5 miljoen euro om dit skills-ecosysteem te realiseren.

Toenemende digitalisering en robotisering, krapte op de arbeidsmarkt en noodzakelijke verduurzaming zijn de opgaven waar de technieksector nu voor staat. Tegelijkertijd heeft het beroepsonderwijs (vo mbo, hbo en wo) een uitdaging om het onderwijs flexibeler in te richten en in te spelen op de behoefte van het werkveld. Met Skills4Life slaan het noordelijk beroepsonderwijs, bedrijfsleven en overheden, onder penvoerderschap van NHL Stenden, van 2023 tot 2030 de handen ineen om deze uitdagingen aan te gaan. In gezamenlijkheid worden 14 techniekcentra (door)ontwikkeld. Het resultaat is een skills-ecosysteem waarmee talentontwikkeling, Leven Lang Ontwikkelen en innovatie van de beroepspraktijk in de regio worden aangejaagd. Vanuit het Nationaal Groeifonds krijgt Skills4Life een bijdrage van bijna 8,5 miljoen euro om dit skills-ecosysteem te realiseren.

“Met meer dan 80 partners die samen gaan leren en innoveren, draait deze aanvraag om de kracht van het netwerk. Een echte boost voor techniek in de noordelijke regio!”, verklaart Jooske Haije, directeur Academie Technology & Innovation van NHL Stenden.

Leerkringen voor verhoogde inzetbaarheid, productiviteit en innovatie
Vanuit de techniekcentra worden op basis van inhoudelijke thema’s leerkringen tussen bedrijven en onderwijsinstellingen in Noord-Nederland opgezet. In de leerkringen delen betrokken partijen kennis en ervaringen en werken ze samen aan het ontwikkelen van toekomstbestendige skills. Dit moet leiden tot kwalitatief betere leerroutes voor technische functies op alle niveaus. Verder krijgen aankomende en huidige werknemers toegang tot veel kennis- en praktijkmogelijkheden.

Samenstelling Skills4Life
Naast NHL Stenden maken de volgende onderwijsinstellingen deel uit van Skills4Life: Dr. Nassau College, Drenthe College, Firda, Hanze Hogeschool, Hondsrug College, Noorderpoort College, Rijksuniversiteit Groningen, Stellingwerf College, Utwente en VO Eemsdelta College, Bogerman College. Belangrijke betrokken partners zijn: OBM, NOM, Innovatie Cluster Drachten, NPAL, FME, Metaalunie, Bedrijfstakscholen BVT Emmen, TechniCNoord en MSO Groningen, Fieldlab Binder3D, Fieldlab Technologies Added Emmen, Techhub Assen, Proeftuin MCE, Stichting Technasium, Wijtechniek, Ondernemend Assen, Ondernemend Emmen, Technolab Sneek, Techniek Campus Assen en Katapult. De noordelijke provincies hebben een bijdrage geleverd aan de totstandkoming van de aanvraag en zijn de komende jaren betrokken bij de uitvoering.

Bron: NHL Stenden


Meer nieuws over Opleidingen/Onderwijs