Omzet industrie 1 procent lager in vierde kwartaal 2019

In het vierde kwartaal van 2019 was de omzet van de industrie 1,0 procent lager dan een jaar eerder. In heel 2019 zetten producenten 4,0 procent minder om. Producenten in de industrie verwachten voor het eerste kwartaal van 2020 een toename van de omzet en de personeelssterkte. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.

De omzetontwikkeling in de industrie werd vanaf het vierde kwartaal van 2018 afgeremd, en was in de eerste drie kwartalen van 2019 negatief, doordat bedrijfsactiviteiten verplaatst zijn naar het buitenland.

In het binnenland zetten producenten in het vierde kwartaal van 2019 3,7 procent minder om dan een jaar eerder. De buitenlandse omzet van industriële producenten lag 0,7 procent hoger. De afzetprijzen stegen met 0,4 procent ten opzichte van het vierde kwartaal van 2018. Vorig kwartaal daalden de afzetprijzen nog licht, mede door prijsdalingen in de aardolie-industrie en de chemische industrie.

Transportmiddelenindustrie zet ruim 8 procent minder om
In verschillende branches lag de omzet in het vierde kwartaal lager dan in het laatste kwartaal van 2018. De omzetafnames waren het grootst in de transportmiddelenindustrie en de basismetaal- en metaalproductenindustrie met respectievelijk 8,1 en 7,0 procent. Ook in de textiel-, kleding- en leerindustrie, de papier- en grafische industrie, de raffinaderijen en chemie en de hout- en bouwmaterialenindustrie was de omzet in het vierde kwartaal van 2019 lager. De producenten in de machine-industrie en in de voedings- en genotmiddelenindustrie zetten wel meer om. In de machine-industrie was het omzetverschil met 14,8 procent het grootst. In deze branche zetten producenten zowel in het binnenland als in het buitenland meer om dan een jaar eerder, respectievelijk 10,1 en 15,9 procent.

Producenten positief over omzet en personeelssterkte
Producenten in de industrie zijn positief gestemd over de verwachte omzet in de eerste drie maanden van 2020. Per saldo 4 procent van de producenten gaf aan dat ze voor de komende drie maanden een hogere omzet verwachten. Daarmee zijn zij wel minder gunstig gestemd over de omzet dan een jaar eerder; toen was per saldo nog 8 procent positief gestemd. De verwachtingen voor de personeelssterkte zijn eveneens positief: per saldo voorziet 8 procent van de ondernemers een toename in het eerste kwartaal van 2020 (een jaar geleden nog bijna 13 procent).