NEN organiseert kick-off normering Artificial Intelligence en Big Data

De ontwikkelingen op het gebied van Artificial Intelligence (AI) gaan snel en daarmee ook de ideeën hierover en de toepassingen ervan. Om lijn te brengen in het doorvoeren, toetsen en aantonen van onder andere betrouwbaarheid, robuustheid, ethiek en juridische vraagstukken rondom AI-toepassingen en big data, is ISO recentelijk gestart met de wereldwijde standaardisatie. Belanghebbenden worden van harte uitgenodigd voor de kick-off meeting op 7 februari 2019.

Standaardisatie is een middel om te zorgen dat AI-toepassingen veilig en wenselijk zijn voor de mens, maatschappij en business. Door aan te kunnen tonen hoe bias wordt beperkt, ethische risico’s worden vermeden en AI-toepassingen hierop worden getoetst, vindt AI een betere weg naar de markt. Op dit moment wordt er gewerkt aan een gezamenlijke taal.
Hierbij valt te denken aan het harmoniseren van verschillende terminologieën en frameworks die in omloop zijn.

Internationaal
Belangrijke landen zoals de VS, China, Korea, Duitsland, Frankrijk en de Scandinavische landen dragen al actief bij. De Europese Commissie volgt het onderwerp en in 2019 start een Focus Group om de Europese belangen in te brengen.

Normcommissie
Om vanuit Nederland invloed uit te kunnen oefenen op de ISO-normen, wordt de normcommissie Artificial Intelligence opgericht. NEN nodigt bedrijven en organisaties die hier belang bij hebben uit voor deelname. Deelnemen aan de normcommissie brengt voordelen met zich mee, zoals deel uitmaken van het internationale standaardisatienetwerk rondom Artificial Intelligence en Big Data.

Aanmelden
Op donderdag 7 februari 2019 vanaf 13:30 uur vindt de kick-off  plaats bij NEN in Delft. Tijdens die eerste bijeenkomst wordt onder andere:

  • Het belang van standaardisatie door stakeholders geduid
  • Het werkprogramma van ISO gepresenteerd
  • De manier waarop we met elkaar samen gaan werken en waarop we input in ISO leveren besproken

Meer informatie
Voor informatie: neem contact op met Yvette Mulder, telefoon 015 2 690 174 of kid@nen.nl. Of kijk op www.nen.nl/ai .

Meepraten over de inhoud van normen
Wilt u als belanghebbende partij meepraten over de ontwikkeling van normen op dit gebied? De normcommissie Artificial Intelligence houdt zich bezig met standaardisatie van Artificial Intelligence, Machine Learning en Big Data. Stuur voor deelname aan of meer informatie over deze commissie een mail naar Yvette Mulder, e-mail kid@nen.nl .