Nederland wil groter deel EU-begroting naar innovatie

Nederland zal bepleiten dat de Europese Unie een groter deel van haar begroting reserveert voor onderzoek en innovatie. Dat verklaarden minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) staatssecretaris Zijlstra van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) in reactie op de Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid.

 

Minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie (EL&I)

“Nederland wil dat de EU zuinig omgaat met geld, maar ook dat het aandeel van de uitgaven voor onderzoek en innovatie groeit,” zo verklaarde minister Verhagen. “Dat is ook goed voor het Nederlandse innovatieklimaat en versterkt het Nederlandse bedrijvenbeleid”.

“Nederland zag altijd al kans om een groot deel van de EU-budgetten voor onderzoek binnen te halen. Dat moet nu ook gaan lukken met de Europese middelen voor innovatie”, aldus staatssecretaris Zijlstra in zijn reactie. “Het AWT onderstreept dat het heel belangrijk is om te investeren in een brede kennisbasis, en daar ben ik het van harte mee eens”.
Volgens de AWT kan Nederland nog meer profiteren van het Europese kennis- en innovatiebeleid door het bedrijvenbeleid te laten aansluiten op Europese initiatieven. Dat staat in het advies ‘Scherp aan de Wind’ dat vandaag werd overhandigd aan beide bewindslieden.
Ze zijn het eens met het AWT-advies de topsectoren van de Nederlandse economie aan te laten sluiten bij het Europese kennis- en innovatiebeleid. Het kabinet investeert in samenwerking met ondernemers en onderzoekers gericht in negen topsectoren van onze economie en pakt knelpunten aan die de groei van deze sectoren belemmeren.