Kapitaalinjectie voor LeydenJar Technologies

Het uit ECN voortgekomen LeydenJar Technologies heeft een kapitaalinjectie ontvangen van in totaal ruim € 1,5 miljoen. Hiermee kan LeydenJar zijn vinding - een batterij met een anode van silicium in plaats van grafiet - verder ontwikkelen.

De verbeterde Li-Ion-batterij kan tot 50% meer energie opslaan, wat een revolutie zou betekenen voor onder meer de verdere ontwikkeling van draadloze technologie en de elektrische auto. Betere en compactere opslag van energie is de heilige graal voor technologische doorbraken in een aantal sectoren. Zo zijn bijvoorbeeld de verdere ontwikkeling van elektrische auto’s en draadloze elektronica sterk afhankelijk van het beschikbaar komen van batterijen met grotere capaciteit en levensduur. Maar de prestaties van de huidige lithium-ion batterijen (Li-ion) verbeteren jaarlijks slechts marginaal. De bottleneck bevindt zich in de anode (minpool) van de batterij, die gemaakt is van grafiet, een materiaal met een beperkte capaciteit om lithium-ionen te binden. LeydenJar heeft de anode van grafiet vervangen door een anode die volledig uit silicium bestaat. Dat resulteert in een batterij waarin de anode (het huidige knelpunt) een tien keer grotere capaciteit heeft, wat op zijn beurt leidt tot een verbetering van de energieopslag met 50%. Silicium heeft echter één groot probleem: het materiaal zet sterk uit bij het laden en krimpt weer bij ontladen, waardoor het broos wordt en breekt. Dit maakte silicium onbruikbaar als anodemateriaal. Slechts heel kleine hoeveelheden silicium konden in het grafiet worden bijgemengd. LeydenJar heeft het krimpen en zwellen van het silicium volledig weten op te vangen door de anode een specifieke poreuze structuur te geven, waardoor het als een spons werkt. Deze vinding komt voort uit het zonnecelonderzoek van ECN. Het bijbehorende plasmaproces (PECVD) dat door ECN ontwikkeld is, biedt de mogelijkheid om zulke anodes te maken in massaproductie.

LeydenJar Technologies
www.leyden-jar.com