Bedrijven

Onderzoek, ontwikkeling en innovatie

Innovatie en productiviteit in de machinebouw

Innovatie en productiviteitsverhoging vormen de belangrijkste uitdagingen en focuspunten voor bedrijven in de machinebouwindustrie. Uit de Smart Machine Industry Benchmark van Siemens Digital Industries Software blijkt dat 61 procent van de ondernemingen innovatie de hoogste prioriteit geeft.

Vijftig procent zegt die noodzaak vooral bij de verhoging van productiviteit te zien. Daarnaast worden in het rapport Integraal grip op het machinebouwproces de belangrijkste uitdagingen voor machinebouwers geduid en worden handvatten gegeven om digitale transformatie in deze sector te versnellen. Om te blijven innoveren en productiviteit te verhogen kunnen bedrijven niet om het gebruik van data heen. Door in een zogenaamde ‘closed loop’ alle gegevens in een proces te verzamelen kunnen producten en processen met gebruik van Artificial Intelligence (AI) geoptimaliseerd worden. ‘Holistic Digital Enterprises’ hebben deze closed loop in hun organisatie al in kaart gebracht en toegepast. De transitie naar een Holistic Digital Enterprise kent diverse strategische uitdagingen waar machinebouwers mee te maken hebben. De belangrijkste uitdagingen (en oplossingen) worden door Siemens als volgt gedefinieerd: voorkomen van (data)silo’s – het is essentieel dat alle data voor iedereen beschikbaar is; maatwerk in massaproductie; standaardisatie en modularisatie – de overgang van Engineering-to-Order (ETO) naar Configuration-to-Order (CTO) kan daarbij essentieel zijn; snellere productontwikkeling met lagere kosten; onderscheidend vermogen creëren en behouden. De transitie naar een Holistic Digital Enterprise beperkt zich niet enkel tot het implementeren van nieuwe technologie: het is ook een strategische keuze die het totale proces van inkoop tot service omvat.

Meer nieuws van Siemens Digital Industries Software
Meer nieuws over Bedrijven
Meer nieuws over Onderzoek, ontwikkeling en innovatie