Bedrijven

HyTEPS vestigt zich in hart Brainport regio Eindhoven

Op 1 februari 2021 heeft HyTEPS haar nieuwe vestiging op de TU/e campus in Eindhoven in gebruik genomen. Het kantoor is gelegen in de Catalyst-hub, gefaciliteerd door Twice.

HyTEPS vestigt zich in hart Brainport regio Eindhoven.

“Door sterke groei van onze werkzaamheden en ons technische team was het bestaande kantoor niet meer toereikend,” vertelt Jorlan Peeters, Managing Director van HyTEPS. “We wilden die unieke locatie, een historisch pand in het centrum van Gemert, het dorp waar het bedrijf sinds de oprichting in 2007 is gevestigd, niet opgeven.”

Men besloot een tweede kantoor te openen. De keuze viel al snel op de Twice hub Catalyst op de campus van de Technische Universiteit Eindhoven, gelegen in het hart van de Brainport Regio. Zowel Brainport Regio Eindhoven als Twice stimuleren groei en ontwikkeling van innovatie en techniek, waarbij volop mogelijkheden worden geboden tot netwerken en samenwerken. “Dit nieuwe kantoor in Eindhoven brengt ons dichter bij bedrijven voor wie onze ondersteuning van groot belang is, of zelfs essentieel,” vervolgt Jorlan.

Het bedrijf zit nu in de directe nabijheid van mogelijke toekomstige stagiairs en medewerkers. Naast de bachelor- en masteropleidingen Electrical Engineering huisvest de campus ook het Fontys Nexus gebouw waarin drie instituten zijn gevestigd in het domein Technologie en Innovatie. Door dicht bij deze opleidingsinstituten te zijn gevestigd verwacht HyTEPS de samenwerking naar een hoger niveau te kunnen brengen.

Jorlan: “Hierdoor willen we het kennisniveau van studenten op ons specifieke vakgebied – Power Quality – verhogen. Niet alleen vanuit theorie, maar juist vanuit onze praktijkkennis. HyTEPS werkt al bijna 10 jaar nauw samen met prof.dr.ir. J.F.G. Cobben, deeltijdhoogleraar Power Quality bij de onderzoeksgroep Electrical Energy Systems aan de TU/e vakgroep Elektrotechniek. Samen brengen wij theorie en praktijk dichter bij elkaar om kennis te vergroten en meer diepgaande inzichten te verkrijgen.”

Adres locatie Eindhoven:
TU/e, Bedrijvencentrum Catalyst
De Lismortel 31
5612 AR Eindhoven

Meer nieuws van HyTEPS
Meer nieuws over Bedrijven