FME roept minister Verhagen op tempo te maken

Vandaag komt minister Verhagen met een eerste reactie op de innovatiecontracten en human capital agenda's die zijn opgesteld door de topteams. Doel van deze agenda's is om de innovatiekracht van de topsectoren te versterken en meer technici op de arbeidsmarkt te krijgen.

FME-voorzitter Ineke Dezentjé Hamming-Bluemink: “Voor onze industriële bedrijven zijn innovatie en voldoende goed gekwalificeerd personeel noodzaak om te kunnen blijven concurreren op de wereldmarkt. Verhagen heeft dit voortvarend opgepakt. Het is belangrijk dat hij nu snel doorpakt, zodat wij nog dit voorjaar kunnen starten met de uitvoering van de plannen. We moeten ervoor zorgen dat de motor van onze economie blijft draaien.” 

FME is trots op wat technologische bedrijven zelf hebben bereikt in verschillende topteams. Samen met kennisinstellingen en overheid zijn in snelkookpansessies stevige agenda’s voor innovatie en human capital opgeleverd. Dezentjé Hamming: “Als we de krachten bundelen, kunnen we onze sterke internationale positie behouden en zelfs uitbouwen. Maar daarvoor zullen sommige heilige huisjes omver moeten, bijvoorbeeld de vermeende tegenstelling tussen fundamenteel wetenschappelijk onderzoek en R&D bij bedrijven.”

FME stelt dat wetenschap en bedrijfsleven elkaar nodig hebben om te komen tot grote doorbraken. De keuze van dit kabinet om de NWO (Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijke Onderzoek) als hoeder en financier van wetenschappelijk onderzoek volop te laten meedraaien in de topteams, is dan ook een goede. Dezentjé Hamming: “Nu moet de stap naar wetenschappelijk bèta-onderzoek wel worden gemaakt! In de topsector hightech bijvoorbeeld liggen vijftien R&D-roadmaps. De technologische industrie neemt de helft van de investering voor haar rekening. Ik verwacht dat Verhagen ervoor zorgt dat NWO en kennisinstellingen de andere helft bijdragen. We moeten echt snel aan de slag!”  

FME roept Verhagen ook op snel een oplossing te vinden voor de financiering van Nederlandse deelname aan Europese R&D-programma’s. De technologische industrie draait volop mee in deze programma’s. Als de Nederlandse bijdrage (cofinanciering) op losse schroeven staat, moeten onze bedrijven waarschijnlijk afhaken en laten we Europese financieringsmogelijkheden onbenut.

Ten slotte juicht FME toe dat veel aandacht uitgaat naar het toenemende tekort aan technici. Het bedrijfslevenbeleid belooft een integrale aanpak van het hele kabinet van dit probleem. Verhagen en staatssecretaris Zijlstra zullen de human capital agenda’s met daadkracht moeten uitvoeren, samen met het bedrijfsleven en het onderwijs. Dezentjé Hamming over deze uitdaging: “We moeten in Nederland toch in staat zijn jongeren te enthousiasmeren voor technische beroepen? Zeker omdat die hen de meeste kansen bieden op de arbeidsmarkt!”