Algemeen

Achterhoekse maakindustrie klaargestoomd voor de toekomst

In Doetinchem verrijst een fieldlab Digital Twinning, een plek waar de Achterhoekse maakindustrie wordt klaargestoomd voor de toekomst. Voor de Achterhoek zeer gewenst, om zo de concurrentiepositie van de maakindustrie in de regio te versterken.

Afgelopen woensdag gaf het Algemeen Bestuur van 8RHK ambassadeurs een officiële ‘go’ voor ondersteuning van het fieldlab. Daarmee, en met de €300.000 die door de Regio Deal Achterhoek beschikbaar wordt gesteld, kan het fieldlab echt worden opgezet. René Bakker, projectleider en lector aan de HAN, is blij met de toekenning van het geld. “Dit fieldlab in Doetinchem is een belangrijke stap in de ontwikkeling naar de ‘smart region’ die we willen zijn. Door het samenwerken van overheden, kennisinstellingen en het bedrijfsleven op het gebied van digital twinning kunnen we als regio echt het verschil maken.”

Wat is een digital twin eigenlijk? “Eenvoudig gezegd is het een digitale kopie van een product of proces wat op deze manier sneller, beter en efficiënter kan worden ontwikkeld,” zegt René. “En dat is nodig.” Realtime data wordt ingezet om simulaties uit te voeren, uitkomsten te voorspellen of verbeteringen door te voeren. Dankzij digital twinning kan dat ook op afstand, in een virtuele omgeving. Met een digitale kopie en realtime data kan een productielijn of machine op elke gewenste locatie worden bediend.

Het fieldlab wordt gevestigd bij het Varex Imaging . Bedrijven en studenten kunnen er kennismaken en werken met digital twinning. Gerben Heideman, Director Global Operations Connect & Control Solutions bij Varex: “Digital twinning is een belangrijk element in de reis naar de slimme fabriek van de toekomst. Een digital twin van het hele ontwerp- en fabricageproces stelt ons in staat het aantal stappen om tot het optimale product en ‘manufacturing process’ te komen, fors te verminderen.”

“Alleen samen verleggen we de grenzen met nieuwe technologie om bedrijven, en daarmee de regio, ‘slim’ te maken”, zegt Inez Kohlmann, thematrekker Smart Innovation en onderzoeker bij het Lectoraat Smart Business van de HAN. “De betrokkenheid van onderwijs is daarbij essentieel.” Studenten krijgen de kans in de praktijk ervaring op te doen met moderne techniek terwijl onderzoek de techniek verder brengt. Dat laatste zie je bijvoorbeeld terug in het project Technohub Digital Twin. Dit project versterkt het fieldlab en ontving onlangs een fonds vanuit A+O Metalelektro.

Over fieldlab digital twinning
Het fieldlab Digital Twinning is een initiatief van de HAN, in samenwerking met Graafschap College, Siemens Digital Industries Software en Varex Imaging. Vanuit de nauwe samenwerking met 8RHK ambassadeurs ontvangt het initiatief ondersteuning uit de Regio Deal Achterhoek. Naast Varex Imaging zijn nog 4 digital twinning koplopers uit de maakindustrie betrokken. Minimaal 25 bedrijven uit de maakindustrie kunnen via het fieldlab actief kennis maken met de digital twinning technologie. “Een verrijking voor de Achterhoek en haar innovatiekracht!”, zegt René Buiting, regisseur van de thematafel Smart Werken & Innovatie van 8RHK ambassadeurs.


Meer nieuws over Algemeen