Testsoftware

Software voor energie- en netkwaliteitsbewaking

Dewetron introduceert tijdens de beurs Elektrotechniek een nieuw webgebaseerd data-acquisitie-programma voor de meting van energie- en netkwaliteit, waarbij data geëvalueerd kan worden terwijl de metingen zonder onderbreking doorlopen.

‘Marlin Energie- en Netkwaliteit Registratie’ is een webgebaseerde applicatie voor het meten van onder andere spanning, stroom, vermogen, harmonischen, flicker volgens IEC-61000-4-15, frequentie, symetrische componenten, THD volgens IEC-61000-4-7, transiënten en nog veel meer. Omdat het programma webgebaseerd is, kunnen de meetunits zowel onder Windows als onder Linux draaien. Het is mogelijk om aan één- en driefase-netwerken te meten (in onder andere ster- en driehoek-configuraties) waarbij tevens de mogelijkheid bestaat om spanning/stroom tussen nul en aarde als extra parameter te meten. Tijdens de registratie worden verstoringen/ transiënten parallel geregistreerd ten behoeve van latere gedetailleerde analyse van het voorval. Deze mogelijkheid maakt het gebruik van separate Power Fault Recorders overbodig. Beschikbaar zijn diverse PQ-instrumenten voor stand-alone of decentrale monitoring-applicaties, alsmede grote systemen die meerdere power grids gelijktijdig kunnen meten volgens IEC-6100-4-30 Class A. Omdat Marlin platformonafhankelijk is, kan het vanaf elke PC, tablet, smartphone en vanaf elke locatie worden geconfigureerd. Meerdere gebruikers kunnen gelijktijdig de gegevens bekijken en evalueren. De meetsnelheid bedraagt (afhankelijk van het systeem) 10 kS/sec tot 10 MS/s.

www.dewetron.com/marlin

Beurs Elektrotechniek 2013, Stand 10.B002

Meer nieuws van Dewetron Benelux BV
Meer nieuws over testsoftware

Uitgelicht nieuws