Aandrijfsystemen/motion control

Servo-aandrijving met safe torque-bepaling

De ACOPOS P3 servo-aandrijving van B&R is uitgerust met een safe torque-bepaling. Hierdoor kunnen talrijke veiligheidsfuncties worden gebruikt waarvoor voorheen een externe sensor nodig was.

De kosten om aan de machinerichtlijn te voldoen worden zo verlaagd. De safe torque-bepaling is gebaseerd op een interne stroommeting en maakt de veiligheidsfuncties Safely Limited Torque (SLT), Safe Speed Observer (SSO) en Safe Brake Test (SBT) mogelijk. De SLT-functie kan bijvoorbeeld worden gebruikt om het koppel op het aandrijfsysteem op een betrouwbare manier te begrenzen. Zo kan mechanische overbelasting vermeden en veilig afgewend worden. De SSO-functie is een virtuele snelheidssensor die het mogelijk maakt om de SLS-veiligheidsfunctie te gebruiken zonder dat een veilige encoder noodzakelijk is. De SBT-functie kan worden gebruikt om de werking van een houdrem veilig te bewaken en te controleren.

Meer nieuws van B&R Industriële Automatisering B.V.
Meer nieuws over aandrijfsystemen/motion control
Voorgestelde leveranciers in aandrijfsystemen/motion control

Uitgelicht