Aandrijfsystemen/motion control

Motion control

Complexe bewerkings- en inspectiesystemen werken op basis van ultrasone technologie, röntgenbronnen of beeldherkenningssystemen. Deze technologieën bieden maximale precisie. Echter, in de praktijk zijn krachtige motion controlsystemen vereist om hier optimaal gebruik van te maken.

Met de motion controller MC2 en de bijbehorende versterkerserie SD2S biedt Sieb&Meyer hiervoor de oplossing. De motion controller vormt hierbij de schakel tussen een bovenliggende, op een PC-gebaseerde besturing en één of meer versterkers. De controller ontvangt en verwerkt de data en commando’s van de besturing en geeft deze door aan de versterkers. Op deze manier ontstaat een intelligent aandrijfsysteem, dat tot acht positioneringsassen via op PC-gebaseerde analysesoftware exact en synchroon kan aansturen. De communicatie vindt plaats met een UDP (user datagram protocol) volgens IEC 61800 en via een Ethernetverbinding. Een als toebehoren verkrijgbare veldbusmodule voorziet in interfaces voor Profinet, EtherCAT, Profibus en andere bussystemen. De communicatie met de versterkers vindt plaats met Servolink 4 via optische vezels. Bij bewerking- en inspectiesystemen dient het op software gebaseerde analyseproces het liefst optimaal met de bewegingen in de machine worden gesynchroniseerd. Hierbij treedt vaak het probleem op dat de uit het aandrijfsysteem verkregen signalen qua nauwkeurigheid en grootte niet overeenstemmen met die van het analysesysteem en daarnaast ook niet tijdsynchroon zijn. De informatie van het positioneringsmeetsysteem dient dan te worden nabewerkt. Bij dit aandrijfsysteem wordt deze informatie met een nauwkeurigheid van 0,1 µm direct uit de versterker ter beschikking gesteld. De MC2 laat een flexibele verwerking van de gegevens vanuit de gebruikerssoftware toe. Hierdoor draagt het aandrijfsysteem in grote mate bij aan kostenreductie en optimalisatie, hetgeen de algehele kwaliteit van de installatie ten goede komt. Via het real-time besturingssysteem van de controller worden de gegevens tijdsynchroon aan de versterkers doorgegeven. Hierdoor zijn gecontroleerde ruimtelijke bewegingen van de assen mogelijk. Als optie kan de MC2 van een SoftPLC volgens IEC 61131 worden voorzien, zodat een afloopbesturing met de aangesloten versterkers kan worden geprogrammeerd.

Meer nieuws over aandrijfsystemen/motion control
Voorgestelde leveranciers in aandrijfsystemen/motion control

Uitgelicht nieuws