Actieve componenten/microcontrollers

Laagvermogen 1,8-V-temperatuursensoren

De EMC181x-reeks van Microchip bestaat uit vijf temperatuursensoren voor een voedingsspanning van 1,8 V. Tot de reeks behoort ook de kleinste vijfkanaals sensor met standaard pinafstand.

De sensoren rapporteren bovendien de mate van verandering van de systeemtemperatuur, een functie die een geavanceerde waarschuwing geeft over de mate waarin de temperatuur van een systeem fluctueert. Met deze temperatuursensoren kunnen ontwerpers de vermogensopname verminderen en de voedingsspanning van het systeem verlagen in toepassingen als het internet der dingen (IoT) en wearables waarin het meten van de temperatuur onontbeerlijk is voor een goede werking. Het registreren van de temperatuur op meerdere locaties met een enkele, geïntegreerde temperatuursensor maakt een printplaat minder complex en vereenvoudigt het ontwerp. De EMC181x-serie temperatuursensoren biedt twee tot vijf kanalen die op een voedingsspanning van 1,8 V werken om aan uiteenlopende ontwerpeisen te kunnen voldoen. De serie is ideaal voor toepassingen die overgaan van 3,3-V-systemen naar een lagere voedingsspanning, zoals batterijgevoede IoT-toepassingen, wearables, FPGA’s en GPU’s. Bovendien is de EMC181x-serie qua register- en voedingsspanning uitwisselbaar met de 3,3-V EMC14xx-temperatuursensoren van Microchip, zodat migratie naar 1,8 V testbaar en haalbaar is. Met de driekanaals sensor, beschikbaar in een 8-pens 2 x 2 mm printoppervlak en de vijfkanaals sensor in een 10-pens 2 x 2,5 mm printoppervlak, kunnen de sensoren tevens het aantal componenten beperken dat nodig is om de temperatuur op afstand te bewaken en/of te registreren.

Meer nieuws van Microchip Technology Europe BV
Meer nieuws over actieve componenten/microcontrollers
Voorgestelde leveranciers in actieve componenten/microcontrollers

Uitgelicht nieuws