Algemeen

Waterstof hot in Nederland: derde plaats in Europa bij octrooiaanvragen op nieuwe waterstoftechnologieën

Nederlandse bedrijven vragen steeds vaker octrooien (ofwel patenten) aan op nieuwe waterstoftechnologieën. Dat blijkt uit gezamenlijk onderzoek van het Europees Octrooibureau (EOB) en het Internationaal Energieagentschap (IEA). In de periode 2011-2020 vroegen Nederlandse bedrijven in totaal 446 patenten aan. Meer dan de helft daarvan waren voor innovaties in de waterstofproductie: 283 patenten.

Het aantal octrooiaanvragen per jaar voor innovaties in de waterstofproductie is in deze periode ook ruim verdubbeld: van 21 aanvragen in 2011 naar 47 in 2020. Hiermee staat Nederland in de top 3 van Europa.

Veel grote bedrijven en start-ups
Bijna 60% van de patenten op waterstoftechnologieën komt van grote bedrijven, waaronder Shell, Sabic en Philips. Daarnaast vragen ook mkb-bedrijven octrooien aan, waaronder 10 start-ups.

CO2 uitstoot beperken
Uit het rapport blijkt ook dat de meeste innovaties voor waterstoftechnologie zich richten op emissiearme oplossingen. Dat zijn oplossingen die de uitstoot van CO(koolstofdioxide) beperken; zowel de uitstoot door voertuigen als door de industrie.

Interessante markt voor durfkapitaalinvesteerders
De markt voor waterstoftechnologie is interessant voor durfkapitaalinvesteerders (investeerders die geld steken in een start-up of scale-up met een relatief hoog risico). Uit het rapport blijkt dat de afgelopen 10 jaar wereldwijd meer dan de helft van de durfkapitaalinvesteringen naar start-ups in de waterstofsector mét patenten is gegaan. Het gaat om investeringen van in totaal meer dan $ 10 miljard.

Ondersteuning bij waterstoftoepassingen
Vanuit het Europese programma IPCEI (Important Project of Common European Interest) Waterstof is voor Nederland via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) een totaalbudget van € 1,6 miljard beschikbaar.

Binnen Nederland ondersteunt het Nationaal Waterstofprogramma (NWP) toepassingen van waterstof in verschillende sectoren. NWP helpt ook bij het bereiken van doelen en afspraken op het gebied van waterstof.

Het programma International Clean Energy Partnership (ICEP) van RVO zet zich in om de Nederlandse waterstofsector internationaal goed te positioneren.


Dit artikel heeft betrekking op het volgende thema
Meer nieuws over Algemeen