Verruiming liquiditeit dankzij afspraak met de Belastingdienst

UNETO-VNI en de Vereniging FME-CWM hebben het akkoord dat zij in 2009 hebben gesloten met de Belastingdienst over de waardering van het onderhanden werk onlangs aangepast aan de huidige economische omstandigheden. In 2010 en 2011 mogen ondernemers met een matige liquiditeit als tijdelijke maatregel onderhanden projecten waarderen op basis van het winstpercentage over het betreffende boekjaar in plaats van het gemiddelde winstpercentage van de daaraan voorafgaande jaren. Alleen bedrijven met een matige liquiditeit mogen deze tijdelijke maatregel toepassen.

De huidige praktijk is dat ondernemers die geen projectadministratie bijhouden onderhanden werk mogen waarderen op basis van hun gemiddelde winstpercentage over de drie voorafgaande boekjaren. Dit geldt vooral voor kleinere bedrijven en voor bedrijven met veel kleinschalige projecten. Door de economische teruggang van de laatste jaren zijn de bedrijfswinsten echter bij veel bedrijven sterk gedaald, waardoor de feitelijke winst veel lager uitvalt dan het gemiddelde winstpercentage over de drie voorafgaande jaren. Vooral voor bedrijven met een slechte liquiditeitspositie kan dit nadelig uitpakken.
De afspraak die UNETO-VNI en FME nu met de Belastingdienst hebben gemaakt, zorgt ervoor dat de belastingclaim lager uitvalt en de kaspositie van bedrijven minder wordt verzwakt. Alleen bedrijven met een current ratio lager dan 1 mogen hun onderhanden werk op basis van de nieuwe afspraak waarderen.
UNETO-VNI voorzitter Marcel Engels: “Veel lidbedrijven hebben nog altijd te kampen met economische tegenwind, onder andere als gevolg van de terugval in de nieuwbouw en het nog altijd lage consumentenvertrouwen. Een verruiming van de liquiditeit is voor veel bedrijven dan ook een welkome steun in de rug”. Ook FME-CWM voorzitter Jan Kamminga is verheugd over de afspraak met de Belastingdienst: “Deze tijdelijke maatregel zorgt ervoor dat bedrijven duizenden euro’s cash flow behouden”. De exacte uitwerking en de voorwaarden van de nieuwe belastingafspraak staan op de site van de Belastingdienst.

UNETO-VNI: Dick Reijman, (06) 22 411 660, d.reijman@uneto-vni.nl, www.uneto-vni.nl, www.twitter.com/unetovninieuws