Verlenging gemiddelde levensduur van een product

Binnen iedere organisatie zijn er werknemers verantwoordelijk voor de productkwaliteit van het product te waarborgen en/of te verbeteren. Om de kwaliteit te optimaliseren is het noodzakelijk de ontwerpparameters van een product aan te passen. Om zeker te zijn van (een verbeterde) kwaliteit en een snelle marktintroductie zijn omgevingstesten onmisbaar. Maar hoe kunt u deze testen zo goed mogelijkheid uitvoeren of uit laten voeren?

De leden van het Platform Omgevingstechnologie (PLOT) houden zich dagelijks bezig met deze materie en geven op 23 november een overzicht van de laatste ontwikkelingen en inzichten. De lezingen gaan allen over het simuleren van omstandigheden waarin een product terecht kan komen tijdens transport of gebruik. Hoe reageert het product op trillingen of temperatuurswisselingen? Hierbij krijgen de toehoorders inzichten vanuit zowel testlaboratoria als vanuit leveranciers van testequipment.
De PLOT Showcase wordt om de twee jaar georganiseerd en geeft de bezoekers een volledig overzicht van de nieuwste mogelijkheden en inzichten. Een aantal testafdelingen van ontwikkelbedrijven laten zien op welke manier zij hun producten testen. Zo laat Dutch Space zien op welke manier materialen, verbindingen en componenten van een satelliet worden getest zodat ze het uiteindelijk “levenslang” uithouden (reparatie is niet mogelijk). Ook verzorgt Barco (leverancier van visuele producten als LED displays, projectors en videowalls) een lezing over de testen die zij uitvoeren.
Als bedrijf kunt u er voor kiezen om de testen niet zelf uit te voeren, maar uit te laten voeren door een gespecialiseerd laboratorium. Philips Innovation Services bespreekt waar een goed testlaboratorium aan voldoet en op basis van welke criteria een geschikt laboratorium gekozen dient te worden.
TNO laat zien welke resultaten er zijn geboekt op het gebied van reliability bij LED’s en interconnectietechnologie. Topa Instituut en IPS Technology gaan in op het testen van verpakkingen. Naast het testen van klimatologische omstandigheden die tijdens het transport kunnen voorkomen wordt ook de mogelijke druk op de verpakking, schokkende bewegingen en trillingen getest.
Enkele leveranciers van testequipment presenteren de nieuwste apparatuur om de testen zelf uit te voeren. Naast apparatuur laat Reden zien hoe met behulp van visualisatie software de relatie tussen ontwerpparameters en productperformance vooraf kan worden berekend.

Event: PLOT Showcase
Datum: 23 november 2011 van 10.00 – 16.30
Locatie: FHI, Dodeweg 6b in Leusden
Registratie: gratis bij voorregistratie via de website 
www.plot.nl