Telecom Technology Event

Op 3 november 2011 vindt voor de eerste keer het Telecom Technology Event plaats bij de FHI, locatie Marketing Village Leusden, Dodeweg 6, gebouw B in Leusden.

De vraag naar bandbreedte blijft alsmaar toenemen. Om aan de wensen van bedrijven, consumenten en de overheid te blijven voldoen, moet er worden geïnvesteerd in netwerken en technologieën. Het Telecom Technology Event richt zich op ontwikkelingen binnen de sectoren kabel, glasvezel, mobiel en IP. De sprekers en deelnemers aan dit evenement laten in één dag zien hoe de grote diversiteit aan technologieën kan worden toegepast door gebruikers en bouwers van netwerken. Tijdens de plenaire lezingen wordt er stilgestaan bij de technologieën, het frequentiegebruik, de marktontwikkelingen en de regelgeving. Daarnaast worden in een aantal parallelle lezingen verschillende technieken getoond om signalen te testen. Aan de hand hiervan kan worden bepaald of de kwaliteit van een netwerk voldoet aan de eisen die er aan worden gesteld. Tijdens het Telecom Technology Event wordt u volledig geïnformeerd over de technische mogelijkheden, het bepalen van de juiste infrastructuur voor wireless, wireline of glasvezel en het testen & meten aan netwerken.

Belangstellenden kunnen zich gratis registreren voor deze dag via de website www.fhi.nl door te klikken op Telecom Technology Event, waarna ook het complete dagprogramma kan worden ingezien.