Arbeidsmarkt

Technische branche: overheid moet meer doen om technicitekort terug te dringen

Drie op de vijf HR-beslissers binnen technische organisaties vinden dat de overheid onvoldoende doet om het tekort aan technici te verminderen.

Dit blijkt uit de TechBarometer 2022  van technisch opleider ROVC, een onderzoek onder ruim 1.000 HR-beslissers in de technische branche, 2.500 technici en 1.000 potentiële zij-instromers.

Volgens HR-beslissers moet de overheid vooral meer budget inzetten om techniek te promoten (47%), omscholingstrajecten aan te bieden met baangarantie (41%) en zorgen voor een betere samenwerking met brancheorganisaties (40%).

Redenen technicitekort
HR-beslissers leggen de oorzaak van het tekort aan technici vooral bij het feit dat jongeren minder vaak kiezen voor een technische opleiding (37%). In mindere mate leggen ze de verantwoordelijkheid voor het tekort bij factoren binnen de branche, zoals vergrijzing (14%) of een slecht imago van het technische vakgebied (10%).

Effectieve initiatieven
Ondanks dat de overheid volgens HR-beslissers onvoldoende doet en ze de verantwoordelijkheid voor het tekort niet binnen de branche zoeken, bestempelen ze initiatieven uit het bedrijfsleven (35%) wel als meest effectieve aanjager voor het terugdringen van het technicitekort. Wat bedrijven met name doen, is inzetten op het breder opleiden van personeel (42%) en inzetten op het promoten van het bedrijf als aantrekkelijke werkgever onder technici (40%). Een kwart investeert in het snel functioneel inzetbaar maken van nieuwe technici om het tekort tegen te gaan. Bijvoorbeeld door via een kort traject opgeleid te worden om routinematige taken uit te voeren. Hiermee hebben organisaties snel meer handen beschikbaar.

Op een tweede en derde plek wat betreft effectieve aanjagers om het tekort terug te dringen, staan initiatieven vanuit het onderwijs (20%) en vanuit brancheorganisaties (18%). Slechts 15 procent bestempelt initiatieven vanuit de overheid als beste aanjager voor het terugdringen van het tekort.

John Huizing, directeur bij ROVC: “HR-beslissers zien initiatieven vanuit het bedrijfsleven als meest effectieve aanjager voor het terugdringen van het tekort. Echter, de oplossingen die ze ondernemen zijn nauwelijks gericht op de jeugd en hun studiekeuzes. Ze zetten vooral in op het verder opleiden van technici en het promoten van de eigen organisatie. Hoewel bijscholen belangrijk is, vormt omscholing een net zo cruciaal onderdeel van het terugdringen van het technicitekort. Wellicht dat HR-beslissers het informeren van de jeugd als taak van de overheid beschouwen. Ons inziens ligt de meeste waarde juist in een samenwerking tussen het bedrijfsleven en de overheid om de jeugd met de technische branche in aanraking te laten komen. Denk bijvoorbeeld aan het al dan niet verplicht aanbieden van techniek in het basis- of middelbaar onderwijs. Die samenwerking is er nu nog onvoldoende.”

Meer nieuws van ROVC Technische Opleidingen
Meer nieuws over Arbeidsmarkt

Uitgelicht