Te weinig snelgroeiende, innovatieve hightech bedrijven in Brainportregio

De Brainportregio kent vele startende bedrijven maar te weinig groeien ook snel door, zegt dr. Onno Lint van het Fontyslectoraat Brainport. Lint presenteert vandaag tijdens zijn lectorale rede de eerste onderzoeksbevindingen van zijn lectoraat en geeft aanbevelingen voor vervolgaanpak en vervolgonderzoek.

Brainport Regio Eindhoven slaagt er in het algemeen goed in om geld te verdienen aan kennis: veel bedrijven halen een groot gedeelte van hun omzet uit innovatie en de regio kent een gestage groei van hightech starters. Maar het aantal innovatieve start-ups met meer dan 50 werknemers dat doorgroeit met meer dan twintig procent per jaar schiet te kort. Hoe krijgt de slimste regio van de wereld zo snel mogelijk meer snelgroeiende hightech topbedrijven? Zijn er belemmerende factoren? Of hanteren ondernemers andere bedrijfsmodellen? Vanuit de kenniskring van het lectoraat zijn inmiddels vijftien verkennende interviews gehouden met starters/spin-offs en enkele snelle groeiers in Brainport Regio Eindhoven en Geleen (Chemelot). De vragen richten zich hierbij op ambitie en ondernemerschap, de financiering van hightech bedrijven en de regionale inbedding van snelgroeiende innovatieve ondernemingen.

Cruciale bijdrage
Snel doorgroeiende innovatieve ondernemingen leveren een cruciale bijdrage aan de economie en zijn belangrijk in het beleid rond de landelijke topsectoren. Snelgroeiende bedrijven hebben minimaal 50 werknemers en groeien in drie jaar tijd zestig procent of meer in werkgelegenheid. Om de status en het verloop van snelgroeiende innovatieve ondernemingen te meten, wordt zowel nationaal als regionaal gebruik gemaakt van het Landelijk Informatiesysteem van Arbeidsplaatsen en Vestigingen (LISA).

Analyse
In samenwerking met Brainport Development is een analyse op bedrijfsniveau gemaakt van de LISA macrocijfers (2010). Voor Brainport Regio Eindhoven resulteert dit in 36 snelgroeiende bedrijven in de hightech sectoren industrie, ict en zakelijke dienstverlening. Voor andere technologiegedreven regio’s als Twente en Delft ligt het aantal snelgroeiende bedrijven in deze hightech sectoren lager met 15, respectievelijk 5 bedrijven. Vervolgens blijkt uit bedrijfsanalyse dat van deze 36 bedrijven in Brainport Regio (Zuidoost Brabant) slechts 5 bedrijven snel groeien door slimme, technologisch hoogstaande innovaties. Analyse van het Financieele Dagblad (FD Gazellen) levert een gelijkwaardig beeld op.