Branche- en ondernemersorganisaties

Handel en samenwerking

Staalfederatie sluit zich aan bij FME

Koninklijke Staalfederatie gaat de samenwerking intensiveren met ondernemersorganisatie voor de technologische industrie FME. De Staalfederatie is op zoek naar een duurzame voortzetting van de vereniging. De organisatie heeft haar nieuwe koers bepaald met een focus die past bij de actuele ontwikkelingen in de sector, zoals duurzaamheid, personeelsbeleid, digitalisering en logistiek. Dit zijn bij uitstek thema's waarop samenwerking tussen FME en Staalfederatie tot meerwaarde leidt voor beide partijen.

FME is enthousiast over de komst van Koninklijke Staalfederatie. “Wij gaan altijd uit van een strategische fit met onze branches, zodat we elkaar kunnen versterken. Dat zal bij Koninklijke Staalfederatie ook zeker het geval zijn”, zegt Ineke Dezentjé Hamming, voorzitter van FME. “De thema’s die de Staalfederatie heeft gedefinieerd sluiten perfect aan bij de drie transities waar FME zich op richt: de maatschappelijke-, de technologische,- en de arbeidsmarkttransitie”.

In de nieuwe samenwerking zien de Staalfederatie en FME de potentie om de samenwerking met de staal- en metaalketen te versterken. Hans Hilbrands, voorzitter van de Staalfederatie vindt dat een gezamenlijke aanpak op, bijvoorbeeld, beleidszaken veel effectiever is dan als branche alleen. “En samenwerking en verbinding zijn op veel meer onderwerpen denkbaar. Een deel van de ketenpartners is zelf lid, of als branche eveneens aangesloten bij FME. Ook het bredere netwerk van FME biedt veel mogelijkheden”, zegt Hilbrands.


Meer nieuws over Branche- en ondernemersorganisaties
Meer nieuws over Handel en samenwerking