Slim energienet blijkt mogelijk

Een proef met 25 woningen in de Groningse wijk Hoogkerk - PowerMatching City - heeft aangetoond dat het mogelijk is om met bestaande technologieën een ‘smart grid' of slim energienet te creëren met bijbehorend marktmodel. Met het systeem kunnen consumenten vrij elektriciteit uitwisselen en blijft het comfortniveau op hetzelfde peil. Het is de eerste keer in Europa, en voor zover bekend wereldwijd, dat resultaten van een ‘levende' smart grid gemeenschap op deze technologische schaal bekend zijn.

In de proef zijn 25 woningen met elkaar verbonden en uitgerust met microwarmtekrachtkoppeling (HRe-ketels), hybride warmtepompen, slimme energiemeters, PV-panelen, elektrisch vervoer en slimme huishoudelijke apparatuur. Gezamenlijk vormen deze woningen een slim energiesysteem. Het project is uitgevoerd door kennisinstituut TNO (na overname van het ECN-onderdeel ‘Intelligente Elektriciteitsnetten’), softwarebedrijf HUMIQ en energiebedrijf Essent, onder leiding van energiekennisbedrijf KEMA. Gezien het succes, krijgt het project een vervolg en wordt de proef uitgebreid.

Slimme energienetten zijn nodig voor de overgang naar een energiesysteem met duurzame energiebronnen en bijbehorende decentrale elektriciteitsopwekking. Dit is gebleken uit talrijke onderzoeken, onder meer van de Europese Unie en het Internationaal Energie Agentschap. Het onderliggende coördinatiemechanisme in PowerMatching City is gebaseerd op de PowerMatcher, een softwaretool waarmee de energievraag en het energieaanbod met elkaar in evenwicht gebracht worden. De doelstellingen voor drie belangrijke, betrokken partijen zijn behaald: energieoptimalisatie voor de eindgebruiker, reductie van de netbelasting voor de netbeheerder en reductie van de onbalans voor het energiebedrijf.

De tweede fase van het project zal zich richten op de integratie van het marktmodel in de reguliere energiemarktprocessen zoals 1) verrekening en facturatie; 2) uitbreiding van elektrisch vervoer en bijbehorende, slimme oplaaddiensten; 3) opschaling van de ‘live’ labomgeving en 4) congestiemanagement op de wijktransformator.

Thijs Aarten, voorzitter Raad van Bestuur KEMA geeft aan: “Het is een goede zaak dat nu concrete resultaten beschikbaar zijn uit een project waarin voor het eerst al deze technologieën tot een slim netwerk gekoppeld zijn door middel van één marktmechanisme. De resultaten zijn zeer bemoedigend en van groot belang voor de overgang naar een duurzame energievoorziening.”