Producentenvertrouwen vrijwel onveranderd

De stemming onder ondernemers in de industrie is in januari nauwelijks veranderd. Het producentenvertrouwen kwam uit op -1,4 tegen -1,3 in december. Onderliggend zijn er wel verschuivingen.

 

Producentenvertrouwen industrie

Het producentenvertrouwen is samengesteld uit drie deelindicatoren: het oordeel over de voorraden gereed product, de verwachte productie in de komende drie maanden en het oordeel over de orderpositie.

Het oordeel over de voorraden gereed product verslechterde. Daarnaast waren de ondernemers iets somberder over hun toekomstige productie dan in december. Over de orderpositie waren de ondernemers daarentegen minder pessimistisch dan voorgaande maand.

Het aantal ondernemers dat aangaf dat de waarde van hun orderontvangsten in de afgelopen drie maanden is toegenomen was kleiner dan het aantal dat de waarde van hun orderontvangsten zag afnemen. Met 102,1 was de index orderpositie (orders uitgedrukt in maanden werk) iets hoger dan in december (101,5).

Net als in de voorgaande maanden was het aantal ondernemers dat dacht hun personeelsbestand in het komende kwartaal in te krimpen groter dan het aantal dat een uitbreiding voorzag. De ondernemers verwachtten hun verkoopprijzen te verhogen.

Met 79,0 procent lag de bezettingsgraad in januari iets lager dan in oktober (80,1 procent). Net als in oktober gaf een kwart van de ondernemers aan last te hebben van onvoldoende vraag. Het aantal ondernemers dat de productiecapaciteit te groot vond was even groot als het aantal dat de productiecapaciteit als te klein beoordeelde. De concurrentiepositie is volgens de ondernemers niet veranderd in de afgelopen drie maanden.