Praktijkgids Laagspanningsinstallaties

Een veilige bedrijfsvoering van elektrische installaties en elektrische arbeidsmiddelen wordt bereikt door te voldoen aan de eisen van NEN 3140.

Eerder dit jaar publiceerde NEN een nieuwe editie van deze norm. Nu is ook een praktijkgids beschikbaar waarin stap voor stap wordt aangegeven hoe de norm in de praktijk kan worden toegepast. Een handzaam boek over het werken met NEN 3140. Het werken aan elektrische installaties of met elektrische arbeidsmiddelen brengt altijd een zeker risico op letsel of schade met zich mee. De norm NEN 3140 “Bedrijfsvoering van elektrische installaties – Laagspanningsinstallaties” geeft algemene eisen voor veiligheid op dit gebied. Onder bedrijfsvoering wordt in dit verband verstaan het beheren, onderhouden en inspecteren. Het gaat dus om veilig gebruik van elektrische installaties in het arbeidsproces en het veilig uitvoeren van werkzaamheden aan of nabij die installaties. Bedrijfsvoering volgens NEN 3140 kan een verplichting zijn die voortvloeit uit de Arbowet, een verzekeringspolis, een vergunning of een overeenkomst voor het aannemen van werkzaamheden. De toepassing is zeer breed. De praktijkgids Laagspanningsinstallaties behandelt alle aspecten van de norm op een toegankelijke manier. Uitgangspunten van veiligheid en standaardprocedures voor bedrijfsvoering, werk en onderhoud komen uitgebreid aan bod. Auteur Peter Coppes was voorzitter van de werkgroep die de herziening van NEN 3140 heeft verzorgd. Op zijn grote theoretische en praktische kennis wordt regelmatig een beroep gedaan in arbitragezaken.
De praktijkgids Laagspanningsinstallaties heeft afmetingen van 165×230 mm en telt 187 pagina’s. De prijs bedraagt 59,00 euro excl. 6% btw.

bestel@nen.nl