Wet- en regelgeving

Nieuwe NEN 1010

Kijk, luister en ervaar wat de wijzigingen zijn in de nieuwe NEN 1010 en wat dit voor u betekent. NEN 1010 is de belangrijkste norm voor veilige installaties laagspanning. In oktober 2020 verschijnt de nieuwe versie. De ruim 700 pagina’s van NEN 1010 zijn door de deskundige normcommissieleden aangepast. Voor iedereen die wil weten wat de belangrijkste wijzigingen zijn en wat dit betekent in de praktijk organiseert NEN op 10-10-2020 het online-event ‘NEN 1010 LIVE’. De sprekers zijn de betreffende leden van de normcommissie.

Ook de veranderingen in de nieuwe NEN 4010 komen aan bod. Het online event is interactief. U kunt als deelnemer meedoen door het stellen van vragen, het beantwoorden van polls en door chat-opmerkingen. U volgt het online event vanaf uw eigen computer of laptop. De kosten voor het online bijwonen van ‘NEN 1010 Live’ bedraagt € 75. Voor dit bedrag krijgt u: online event op 10 oktober 2020; voucher van € 50 voor het volgen van een NEN 1010- of NEN 4010-training in 2020/2021; online-vragenuurtje op 19 oktober. NEN 1010 Live is gratis voor leden van de normcommissie NEC 64 en leden van het platform NEN 1010. NEN 1010 Live duurt van 10:00 tot 12:00 uur.

In mei 2020 is er een aanvullingsblad bij NEN 1010 verschenen vanwege de verwijzingen naar NEN 8012. Het herziene Bouwbesluit, dat 1 juli 2020 is gepubliceerd, bevat eisen voor het gedrag van kabels en buisleidingen bij brand, eisen die afwijken van mogelijke uitkomsten van de huidige NEN 8012. Omdat het Bouwbesluit hierin leidend is, worden, in afwachting van de publicatie van een herziene NEN 8012, deze verwijzingen verwijderd met dit aanvullingsblad. De belangrijkste wijzigingen in versie NEN 1010:2020: wisselen van bepalingen tussen hoofdstuk 4 en 5; verwijzing naar NEN 8012 is verwijderd; alle Nederlandse bepalingen zijn doorgelopen op relevantie en reden; onderwerp overspanningsbeveiliging aangepast. Een nieuw hoofdstuk is NEN 1010-8: Energieaspecten. Hierin worden behandeld: energie-efficiency; prosumer-installaties; beheer van prosumer-installaties.

In oktober verschijnt ook een nieuwe NEN 4010. In deze versie is een aantal onderwerpen toegevoegd en een aantal onderwerpen gewijzigd. Nieuw zijn: kleine medisch gebruikte ruimten; installaties op bouw- en sloopterreinen; eerste inspectie: om installateurs en andere partijen sneller op weg te helpen bij de eerste inspectie, is besloten om een praktische vertaling te maken van de voorschriften die in NEN 1010 staan. Dit onderwerp wordt een nieuw hoofdstuk in NEN 4010. Overige wijzigingen: tekst van huidige norm nog een kritisch doorgenomen op onduidelijkheden; aanpassingen die in NEN 1010:2020 meegenomen worden, zijn ook in NEN 4010 overgenomen.

Meer nieuws van NEN Nederlands Normalisatie-instituut
Meer nieuws over Wet- en regelgeving