Nederland gestegen op ranglijst mondiale concurrentie

Nederland is opgeklommen naar de zevende plek op de ranglijst van de meest concurrerende economieën van het World Economic Forum (WEF). De Nederlandse positie is opnieuw verbeterd ten opzichte van de 142 onderzochte landen.

Nederland valt onder meer op door het grote internationale vertrouwen. De kredietrating is de op tien na beste van de wereld en de inflatie is het laagst. De publieke instellingen staan op een tiende positie.

Ambitie in 2020 de top 5
Nederland heeft de ambitie om in 2020 door te dringen tot de top 5 van de meest dynamische kenniseconomieën in de wereld; met investeringen in kennis die oplopen tot 2,5% van ons nationaal product. “Deze ambitie wordt alleen realiteit als we alle kennis mobiliseren. Onze kennisbasis is goed. Maar we doen er te weinig mee. En dat is pure verspilling. Want kennis niet benutten, is geld, talent en kansen laten liggen” meldt minister Verhagen tijdens de opening van het academische jaar aan Wageningen University and Research Centre op 5 september.

Nieuw bedrijvenbeleid: meer rendement halen uit onderzoek en onderwijs
Volgende week presenteert het ministerie het nieuwe bedrijvenbeleid dat ondernemerschap en innovatie zal stimuleren. Dat beleid is in essentie erop gericht om de toekomstige welvaart veilig te stellen. Dat wil de regering bereiken door de maatschappelijke uitdagingen van vandaag te verbinden met de economische sterktes en uitmuntende kennisinfrastructuur. Nederland heeft een uitstekende internationale uitgangspositie om de groeimarkten van morgen te veroveren. Volgens Verhagen is het daarom noodzakelijk om meer toptalent te kweken èn meer profijt te hebben van dat toptalent. “Meer rendement halen uit elke euro die we in het hoger onderwijs investeren. Studenten worden daarom strenger geselecteerd aan de poort, ze krijgen intensiever onderwijs en we gaan ze nog meer afrekenen op hun prestaties.”

Kennissteden bundelen krachten voor sterke kenniseconomie
De 12 Nederlandse kennissteden gaan samen met VSNU en de HBO-raad een extra stuwende kracht vormen in het realiseren van een sterke Nederlandse kenniseconomie. Donderdag 1 september boden zij minister-president Rutte een ambitiedocument aan waarin de steden het kabinet oproepen om gezamenlijk met hen te werken aan een toekomstbestendige en internationaal concurrerende kenniseconomie. Het ambitiedocument kunt u vinden op de website van VNSU