Lancering Opleidingsplatform robotica

Holland Robotics en VNO-NCW Brabant Zeeland hebben het ‘Opleidingsplatform robotica' gelanceerd.

Dit platform moet het voor bedrijven, werknemers en studenten gemakkelijker maken om de meest geschikte robotica-opleiding te vinden. Het lanceren van het opleidingsplatform is een onderdeel van het project ‘Brabant Robotiseert’, een initiatief van het arbeidsmarktplatform PACT Brabant, een overleg van overheden, kennisinstellingen, werkgevers en werknemers, en de provincie Noord Brabant. Het project wordt geleid door ondernemingsvereniging VNO-NCW Brabant Zeeland.
www.hollandrobotics.com