Kabinet steunt Life SciencesPark Oss

Het kabinet steunt de realisatie van een Life Sciences Park in Oss. Dat past in de aanpak om de topsectoren van de Nederlandse economie te versterken. Dat verklaarde minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) 27 juni 2011 op het jaarcongres van de Brabantse en Zeeuwse werkgevers in Den Bosch.

 

“De realisatie van een Sciences Park in Oss is een belangrijke uitdaging bij het behoud van kennis en banen voor ons land”, aldus de minister. “Die uitdaging pakken we dus op, ook financieel”.

Onlangs kondigde het farmaceutische bedrijf MSD Organon aan dat 500 banen in research in Oss verdwijnen. Na een pleidooi van de Nederlandse overheid, de commissarissen en de werknemers van MSD blijft er wel een ‘Development Centre’ in Oss, waar geneesmiddelen voor opkomende markten als China en India zullen worden ontwikkeld.

Een Life Sciences Park kan veel onderzoekers een kans bieden een doorstart te maken. De ministeries van EL&I en VWS, de provincie Brabant, de gemeente Oss en de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij kijken samen met MSD naar de mogelijkheden. Vrijdag 1 juli 2011 wordt het plan van aanpak gepresenteerd.

Met het nieuwe bedrijvenbeleid ondersteunt minister Verhagen negen topsectoren van de Nederlandse economie om tot de top van de wereld te behoren. De sector Life Sciences is er daar één van. Alle negen sectoren hebben onlangs een rapport gepresenteerd met acties die voor hun sector nodig zijn. In het rapport van de topsector Life Sciences wordt het belang van de realisatie van een Science Park in Oss benadrukt.