Algemeen

Grote toename van e-criminaliteit

Het CrowdStrike Falcon OverWatchTM 2020 Threat Hunting Report van CrowdStrike bestaat uit dreigingsdata van het threat hunting-team CrowdStrike Falcon OverWatch en de CrowdStrike Intelligence en Services-teams. Het jaarlijkse rapport toont de trends in cybercriminaliteit in de eerste helft van 2020 en maakt gebruikte tactieken inzichtelijk, die dit jaar zwaar beïnvloed zijn door de vele thuiswerkers. Het rapport geeft ook verdedigingsadvies over de belangrijkste tools, technieken en procedures die door dreigingsactoren worden ingezet.

Dit zijn de belangrijkste bevindingen van het rapport. (a) Het aantal hands-on-keyboard-aanvallen eerste helft van 2020 overtreft heel 2019. Deze toename is voornamelijk te wijden aan de voortdurende versnelling van eCrime-activiteiten, maar wordt ook beïnvloed door de gevolgen van de coronacrisis. Cybercriminelen profiteerden van de snelle overgang naar remote werken, wat hen een groter aanvalsoppervlak opleverde. (b) eCrime blijft toenemen in volume en bereik. Geavanceerde eCrime-activiteiten blijven de door staten gesponsorde activiteiten overstijgen. In totaal is eCrime goed voor meer dan 80 procent van de aanvallen. Dit betekent echter niet dat de door overheden gestuurde groepen minder actief zijn. (c) Drastisch toegenomen focus op de productiesector. In de eerste helft van 2020 was er een sterke stijging van aanvallen in de productiesector, zowel door cybercriminelen als overheidsgroepen. Hierdoor is de productiesector de op één na zwaarst getroffen sector. (d) China blijft zich richten op telecombedrijven. De telecomindustrie blijft een populair doelwit voor overheden, met name voor China. OverWatch observeerde zes verschillende Chinese actoren die zich richtten op telecombedrijven. Spionage- en gegevensdiefstal zijn de meest waarschijnlijke motieven. OverWatch verwacht dat cybercriminelen gedurende de rest van 2020 hun huidige tactieken voortzetten. Ze zullen processen innoveren om detectietechnologieën te omzeilen en hun impact te maximaliseren.


Dit artikel heeft betrekking op het volgende thema
Meer nieuws over Algemeen