Branche- en ondernemersorganisaties

FME: Nederland innovatieland: Meer mogelijk maken

Met de verkiezingen in aantocht moeten alle politieke partijen een standpunt innemen, over hoe we in Nederland met een duurzame en innovatieve industrie ons toekomstige verdienvermogen en brede welvaart gaan versterken. FME heeft aan de diverse verkiezingsprogrammacommissies een duidelijke inzet gestuurd om te laten zien wat Nederland nodig heeft om te kunnen bouwen op een sterke technologische industrie.

FME is daarbij ingegaan op het belang van de technologische industrie, op de energie- en klimaattransitie, op uitdagingen op de arbeidsmarkt, op innovatie en digitalisering en op de positie van de technologische industrie in een internationale context.

Thema’s
De thema’s waar FME op inzet, zijn:

  • Verduurzaming: Geen groene wereld zonder groene industrie
  • Personeel: Zonder mensen geen transitie
  • Innovatie: De best bestede euro’s voor onze toekomstige welvaart
  • Smart Industry: Randvoorwaarde voor een duurzaam en innovatief Nederland
  • Internationaal ondernemen: Kracht in verbondenheid
  • Technologische oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen

 

Meer nieuws van FME
Meer nieuws over Branche- en ondernemersorganisaties